Anders Kvåle Rue: illustreringen av Flatøybok

Gjennom 7 år har jeg hatt gleden av å lage illustrasjoner til den norske oversettelsen av Flatøybok. Det har resultert i 72 malerier, 108 ornamenter, 31 slektstavler og 21 kart, fordelt på 6 bind. Å bli tiltrodd et slikt oppdrag har vært ærefullt, og svært givende. Lesingen av stadig nye tekster, endelig oversatt til norsk, har vært som å få åpne en rekke skattekister.

Anders Kvåle Rue med alltingspresident Einar K. Gudfinsson under mottakelse på Alltinget, 2015. Foto: Bård Titlestad.

Oppdraget begynte med redaksjonens reise til Island, hvor vi fikk studere selve orginal-Flatøybok. Slik ble det skapt en fysisk og mental kontakt mellom den norrøne orginalen og den norske utgaven, til inspirasjon for det store arbeidet som lå foran oss. Ved denne anledningen gjorde jeg en analyse av hvilke fargepalett illuminatør Magnus Torhallson hadde brukt. De samme fargene valgte jeg å bruke i mine middelalderinspirerte ornamenter til den nye utgaven.

De naturalistiske maleriene utgjorde den største del av arbeidet, og er gitt farger helt ut i fra mine egne kunstneriske valg. Prosessen med å lage disse foregikk omtrent slik:

Under lesing gjorde jeg små, raske skisser. Da all tekst til ett bind var gjennomgått, ble så et utvalg motiver plukket ut fra skisse-bunken og forelagt redaksjonen. Det var ønskelig at bildene ble fordelt nogenlunde jevnt utover i boken. Men også begivenheters historiske betydning, og ønsket om å skape en visuell variasjon, hadde betydning for hvilke motiv som til slutt ble utpekt til ferdiggjøring.

Så startet en ny runde med lesing og innlevelse i handlingen. Det var nøye at bildene helt og fullt samsvarte med detaljene i teksten. Ulike komposisjoner ble prøvd ut. Fra hvilken vinkel skulle scenen sees? Hvor dominerende burde personene i bildet være i forhold til landskapet? Sa teksten noe om tid på døgnet, årstid eller værforhold? Hva var de rådende relasjoner, og den psykologiske stemningen i scenen? Og fantes det et underliggende budskap i denne fortellingen? Alt slikt hadde avgjørelse for bildets utforming.

Så ble skisser og foto fra det aktuelle geografiske område skaffet, ved enkelte tilfeller ved lange reiser. Bøker og bilder med referanser for klær, våpen, skip, bygninger osv. ble samlet, og så ble modeller innkalt. En stor takk til venner, familie og naboer som velvillig har stilt opp som kjente og ukjente saga-figurer!

Det enkelte maleri ble først tegnet opp med blyant. Så ble valører og konturer lagt inn i brun-grått blekk med pensel. Arbeidet med selve fargene starter med noen få lyse toner over hele bildeflaten. Jeg bruker gouache tubefarger. Disse er transparente eller dekkende alt etter grad av uttynning. Slike farger tørker raskt og danner en matt overflate, egnet til innscanning.

Som regel pensler jeg først ut himmel og bakgrunn, deretter de enkelte elementer nærmere forgrunnen. Ofte vil det etter noen dagers arbeid oppleves som om motivet har gått fra en oversiktlig tegning, til et kaos av farger og valører. Da gjelder det å holde fatningen og arbeide målrettet for å gi helheten orden og fokus.

Noen ganger er bildet for så vidt ferdig, men oppleves likevel ikke vellykket eller fullført. Da må bildet settes til side for «modning» en dag eller tre. Med friske øyne ser man ofte hvilke grep som må gjøres for å heve nivået. Det kan være å lysne eller mørkne et parti, gjøre noe mer fokusert, eller ufokusert, legge inn et element, eller fjerne noe. En sjelden gang kan motivet ikke reddes, og man må starte på nytt, selv etter ukers arbeid – men dét er heldigvis sjelden.

Stilen i maleriene er figurativ, men ikke strengt realistisk. Likesom Flatøybok rommer filosofiske og åndelige dimensjoner, har jeg i illustrasjonene søkt å akkompagnere tekstenes rike budskap. Valg av linjer, farger, bevegelsers retninger, lys og skygge brukes bevisst for å kommunisere visuelt, på både et åpenbart og underbevisst plan.

Det har slått meg at Jon Håkonsson, Jon Tordsson og Magnus Torhallsson med Flatøybok har hatt som ambisjon å skape en «Bibel», for menneskene i Norgesveldet. Med konge- og krønikebøker, en nordisk frelseshistorie med Olav’ene, samt lignelser, profetiske åpenbaringer m.m. Dette prinsipp har jeg søkt å understøtte, og for den Bibelkjente leser, vil en rekke visuelle elementer i mine illustrasjoner vekke gjenkjennelse.

Da jeg fikk oppdraget av Saga Bok, fikk jeg beskjed om at de forventet seg «mesterverk», illustrasjoner som kom til å tåle tidens tann, ja bli ikoniske! Selv om slike forventninger kunne oppleves lammende, har uten tvil redaksjonenes høye krav og aktive rolle, gjort at jeg har mobilisert mine kunstneriske evner til det ytterste.

Foto: Ferdinand Bart Alst.

Jeg kjenner en dyp takknemlighet over å ha fått anledning til å vie 7 år av mitt liv til disse rike tekstene, og fått lov til å leve meg inn i denne epokegjørende tidens begivenheter og menneskesinn. Måtte mine illustrasjoner bidra til at Flatøyboks skatter blir gjort tilgjengelig for menneskene i vår tid og generasjonene framover.

Handlekurv