facebook twitter instagram

Vårt brev til Stortinget angående bevaring av saga-arven.

publisert 06/01/2017

Detailimage

Torgrim Titlestad besøkte 05.01.2017 Stortinget hvor han overleverte et eksemplar av boken Vikingtid, motstandsrett og folkestyre til samtlige stortingsrepresentanter. Hver representant fikk også overlevert et brev hvor vi legger frem vår sak i forhold til verdien av å bevare sagaene.

Til Stortinget.

 

Saga Bok gir herved Det norske Stortings representanter boken Vikingtid, motstandsrett og folkestyre. Boken er det første moderne verket som dokumenterer demokratibyggingens røtter i vår historie tilbake til de norrøne sagaene. Denne historiske sammenhengen forsto Stortinget da det i 1899 ga en ekstraordinær bevilgning for at kongesagaene skulle bli folkelesning. Og det ble de inntil 1980-tallet.

 

Som kulturselskap og forlag registrerer vi imidlertid at det norske utdannnelsesverket gjennom de senere år har bortprioritert kildene til kunnskapen om vår demokratiske kulturarv. Dette kunnskapstapet reflekteres i at ledende politikere og andre samfunnstopper i vår tid har vanskeligheter med å definere hva vår kulturarv er. Følgen er at unge velgere i dag er nesten uten viten om vår demokratiske kulturarv tilbake i tid. Som nordmenn har vi et felles ansvar for å sørge for at kilden til fortellingene om vår demokratiske kulturarv bevares og videreføres fra generasjon til generasjon. Derfor ser vi i Saga Bok det som vår oppgave å gi hver stortingspolitiker denne boken: den inneholder en enkel, men belagt innføring i den århundrers lange kampen for å ivareta den demokratiske prosessen som sprang ut fra det norrøne tingssystemet, basert på ferske forskningsresultater. Tingssystemet er først skriftlig omtalt hos den romerske historikeren Tacitus, 98 e.kr. Mest kjent er forholdene omkring kong Håkon den godes reformer av Gula- og Frostatinget ca. 950 e.Kr.

 

Hvordan kan Norge og yngre velgere fortsatt gå foran som et eksempel i en verden som stadig beveger seg på grensen mellom frihet og mektige og potensielt totalitære krefter dersom vi ikke kjenner til den historiske dynamikken som utspiller seg mellom ekstreme motpoler? Hvordan skal vi kunne gi våre barn og andre som søker trygghet og frihet i vår nasjon, forutsetninger for å ivareta disse frihetsverdiene, dersom de ikke vet at det er en del av det humanistiske byggverket som Norge er tuftet på kontinuerlig i nesten 2000 år?

 

Saga Bok har siden 1995 engasjert seg i en bred formidling av Norges eldre historie med vekt på å vise demokratibyggingens røtter og betydning i vår historie. Vi vil i den sammenhengen særlig vise til Flatøybok-prosjektet, hittil utgitt i 3 bind og omtalt i vedlagte bok.  Forfatteren setter denne boken vår gamle historie i relasjon til demokratibegrepets innhold i moderne tid.

 

Torgrim Titlestad,

professor dr.philos. ved RCN-stiftelsen

Saga Bok,

Stavanger 4.1.2017


Tilbake til nyheter