facebook twitter instagram

Vikingtid, motstandsrett og folkestyre overlevert Stortinget

publisert 05/01/2017

Detailimage

I dag fikk samtlige stortingsrepresentanter overrakt et eksemplar av Torgrim Titlestads bok Vikingtid, motstandsrett og folkestyre. Vi har i lengre tid sett hvordan ledende kulturpersoner og politikere har vanskelig for å definere hva norsk kulturarv er. Bokens formål er å gi et svar på dette... Dette er et uunnværlig referanseverk for de som ønsker å kjenne sin historie og sitt kulruthistoriske opphav.

I dag fikk samtlige stortingsrepresentanter overrakt et eksemplar av Torgrim Titlestads bok Vikingtid, motstandsrett og folkestyre. Vi har i lengre tid sett hvordan ledende kulturpersoner og politikere har vanskelig for å definere hva norsk kulturarv er. Bokens formål er å gi et svar på dette, og vise hvorfor nedprioritering av eldre norsk historie ved våre utdanningsinstitusjoner er en katastrofe for nålevende og fremtidige generasjoners forståelse av hva som er deres historiske og kulturelle arv, nemlig demokrati og frihet. Dette er tendenser som går som en rødt tråd gjennom norsk og nordisk historie tilbake til det norrøne tingsystemet. Boken utkom like før jul og er allerede trykt i 2 opplag.

Dette er et uunnværlig referanseverk for de som ønsker å kjenne sin historie og sitt kulruthistoriske opphav.


Tilbake til nyheter