facebook twitter instagram

Trønderavisa: Den ultimate Olavsbiografien

publisert 25/07/2016

Detailimage

Tidligere har det kommet to bind av Flatøybok. Originalen som ble skrevet i 1387, er i sju bind og kostet 113 kalver livet. I november slipper forlaget Saga Bok sitt tredje bind av det de håper skal bli en komplett oversettelse av den mer ukjente sagaen fra Island. Blant annet med et større arrangement i Nidarosdomen 10. november. 


Av Gaute Ulvik Haugan (Trønderavisa)

ta


Kongegave

Tanken var at verket skulle være en gave til Olav IV, for å lære den nye kongen sin historie. Og sannsynligvis påvirke ham til å kjempe for den norrønt samvelde. Bokverket tok først for seg de foregående Olav-ene, og derfor omtales også de tre første bindene for «kongegaven». Da Olav IV Håkonsson døde 17 år gammel i 1387, fortsatte like godt forfatterne med sagaen, som altså endte i sju bind.

– Flatøybok er den nordiske bibelen, og dette tredje bindet er den ultimate olavsbiografien, sier verkets redaktør Torgrim Titlestad. 


For et norrønt fellesskap 

Han har selv studert Olav Haraldsson, og sagatiden generelt, i 50 år – og mener bestemt at denne første komplette norske oversettelsen av Flatøybok stiller helgenkongen i et helt nytt lys. – Snorre blir faktisk litt kjedelig. Flatøybok ligger i gråsonen mellom fakta og fiksjon, og forteller historiene på en måte ingen andre tidligere har gjort. Det er et politisk-filosofisk verk, som forteller om toleranse. Forfatterne ville at den nye kongen skulle forstå at vår kultur var bygd på hedendom og at han skulle respektere vårt hedenske opphav. Mens Titlestad beskriver Snorres sagaverk som en dynastihistorie, poengterer han at Flatøybok ikke ble skrevet for nordmenn av nordmenn, men av islendinger for et større norrønt fellesskap. 


Stiklestad er overfokusert

Titlestad har selv fått større respekt for olavsarven etter å ha studert Flatøybok på norsk. Men han mener bestemt at det er en misforståelse at «olavsarven» kun er av religiøs art. Titlestad mener arven først og fremst er en teori om det gode samfunn. – Denne sagaen forteller også om Olav som menneske. Slaget på Stiklestad har fått for mye oppmerksomhet. Bind tre av Flatøybok er 700 sider om en mann som bare ble 35 år gammel. Her er historien om Olav fra han var barn til han dør. Det spesielle er at forfatterne tegner et livsløp

fra han ble døpt som unge og opplever enkelte mirakler, til han bearbeides som kongsemne i strid og til han mildner den siste tiden i et dypt religiøst Gardarike. Vi får inntrykk av at hans livsmisjon først er fullført når han faller på Stiklestad. Blant annet fortelles en hittil ukjent historie om hans ferd til Stiklestad, hvor han gjør vann til øl – og på bibelsk vis skjønnmales hans ferd mot døden. 


Olav i vrangstrupen

Som forfatterne av Flatøybok, jobber også gjengen i Saga Bok nå med å revitalisere de gamle norrøne nettverkene til blant andre Island, Færøyene, Grønland, Vinland, Orknøyene.

Bakteppet er å øke bevisstheten om et felles norrønt opphav. 


– Bokens misjon er å belære den kommende kongen i hvordan man bygger et godt samfunn. I vår tid er Olav enten helt eller helgen, og jeg har ham ofte i vrangstrupen. Men i Flatøybok fremstår han oftere som et vanlig menneske med vanlige dyder og laster. Tidvis avskyelige laster. Verket tegner et mangfoldig bilde av Olav som vi ikke tidligere har sett. Nå og da dukker Gud opp i hint og mirakler for å minne ham om oppgavene han visstnok ble satt på jorden for å utføre, og vi følger kongen på hans vei mens han gradvis skjønner sin egen misjon.


Ønsket god moral

Titlestad beskriver «Norges evige konge» som en leder med elendig personalpolitikk, men enkelte sympatiske trekk. Skjønt alltid «rettferdig». – Fram til han rømmer til Gardarike i 1029 er han en helt vanlig viking, verken mer eller mindre avskyelig enn andre i sin samtid. Der sitter han og vurderer sin fremtid. Alt er tapt i Norge, skal han gå i kloster? Eller dra på pilegrimsreise? Så dukker Olav Tryggvason opp i en drøm og ber ham fullføre verket han ble satt til. Helgenkongen innser sin begrensning som menneske, og

drømmer om martyrdøden og seg selv som Kristus på korset. Jeg leser forfatterne av Flatøybok slik, at de ønsket å fremme en moral om at alle kan skape en bedre verden. Og at

ingen kan handle riktig i dag, uten kjennskap til historien før oss.Tilbake til nyheter