facebook twitter instagram

Vikingfilmar krev fullt fokus: Randi Helene Førsund med innlegg om vikingfilm i Aftenposten

publisert 24/01/2014

Detailimage


Kjetil Lismoen formidlar i Aftenposten 2. januar at Noreg er i ferd med å misse grepet om vikingane til den internasjonale underhaldningsindustrien. Lismoen avslører at han har lite kunnskap om temaet. Som historiefagleg forankra og einaste i landet som har jobba full tid gjennom mange år med autentisk vikingfilm: Vikingfilmar krev fullt fokus og let seg ikkje kombinere med andre prosjekt. For mange får kalle seg «vikingfilmprosjekt». The Vikings er ingen trussel mot vår kulturarv, deira historiske fakta er for dårleg: Moderne dramaturgi blir

kledd som vikingar og tener pengar. Då blir det ekte og usminka råare og mektigare og noko nytt når det kjem på bana. Vikingfilmane Lismoen ventar frå USA må han nok vente lenge på. Det hjelper ikkje med svulmande budsjett når du ikkje har 

tilgang på kulturarven. Kvifor har det ikkje kome sukssessrike amerikanske filmar om Harald Hardråde for lengst? 

Eg har godt grep om filmen om kong Magnus Berrføtt (1073-1103) der Gunnhild sit klar til å fortelje historia si. Den har ingen høyrt før. 

Randi Førsund
vikingfilmskapar
www.leggbit.no


randif
Randi Helene Førsund har tidligere skrevet boken Magnus Berrføtt, bok 5 i serien om Sagakongene.


Tilbake til nyheter