facebook twitter instagram

Tilbake til sagaene: Fullt hus på Arkeologisk museum

publisert 03/02/2009

Detailimage

Ca. 140 mennesker hadde møtt frem for å høre Torgrim Titlestad, professor i historie ved Universtitetet i Stavanger, snakke om sagaenes opphav.

Foran en livlig og engasjert forsamling lanserte Titlestad sine nye teorier om hvordan Slaget i Hafrsfjord ble opphavet til de norrøne sagaene. Noen av hovedmomentene: 

- Harald Hårfagre etablerte en av våre tidligste "kulturinstitusjoner", skaldene. 

- Noe av det som gjør vår sagatradisjon så unik er at vi får kjennskap til både "vinnerne" og "taperne", henholdsvis Kongesagaene og Ættesagaene. 

- Den norske utvandringen til Island er spesiell, da de norske vikingene ikke kom til et samfunn preget av en annen etablert kultur. De hadde dermed anledning til å dyrke og bevare sine egne kulturelle røtter gjennom sagn og muntlig overlevering. Slaget i Hafrsfjord førte dermed til at den norske historien ble holdt i hevd og bevart på Island. 


Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra salen. Basert på spørsmålene som ble stilt er det tydelig at dette er et populært tema og at interessen for sagastoffet lever i beste velgående. 


Foredraget ble innledet av Einar Solem Pedersen ved AmS. 


Tilbake til nyheter