facebook twitter instagram

Titlestad: Foredrag ved Arkeologisk Museum, 3. februar

publisert 23/01/2009

Detailimage

Slaget i Hafrsfjord var en banebrytende hendelse i norsk historie. Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Torgrim Titlestad forteller om mytene, hva vi vet, og en av de store kulturskattene som ble skapt i kjølvannet av slaget: De islandske sagaene.

 FOREDRAGET INNGÅR I ARKEOLOGISK MUSEUM TIRSDAGSSERIE OG ER GRATIS.


Tilbake til nyheter