facebook twitter instagram

Ny bok om sagaene: Unge forfattere puster friskt liv inn i sagaforskningen

publisert 02/12/2008

Detailimage

Dette er et ganske unikt og banebrytende verk basert på essays av fem bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Stavanger. Boken blir en av hovedsatsingene for Saga Bok i 2008/09 og er nok en- om ikke den første av sitt slag. Med forord av den internasjonalt anerkjente sagaeksperten Gisli Sigurdsson.

Boken tar for seg noen av de mest spennende og kjente episodene og skikkelsene i vår gamle historie ? hvordan de blir fremstilt i sagaene og deretter senere historikeres tolkning og syn på disse for å vise hvordan vår oppfatning av sagatiden har endret seg, og hvordan dette reflekterer politiske strømninger opp gjennom tiden. 


Dette er artikler som ikke bare gir oss et innblikk i historien, men også viser hvordan historie skrives. Boken er nok en flott gave til alle oss som er interessert i å kjenne vår gamle historie, men som kanskje lar oss overvelde av tung akademia. 


Dette er også en god bok for studenter som ønsker å se hvordan bachelor- og masteroppgaver kan se ut. 


De fem er med å gi fremtidens historikergenerasjon et ansikt, og kanskje puste friskt liv inn forskningen.


Tilbake til nyheter