facebook twitter instagram

Internasjonalt Torfæus-seminar på Island

publisert 13/06/2008

Detailimage

På Sør-Island har Lærdomssetet på Leirubakki besluttet å arrangere det første internasjonale Torfæus-seminaret i juni 2009, forteller UiS-professor Torgrim Titlestad, som nylig kom hjem fra sitt besøk på Island.

Titlestad har jobbet i flere år med Torfæus - islendingen som tilbrakte mesteparten av livet sitt på Karmøy og som skrev den svære Norges historie som kom ut på norsk for første gang i vår. 


På en flernasjonal konferanse på Island den 6. til 8. juni ble det blant annet fokusert på hvilken påvirkning Haralds Hårfagres maktkamp og hans overtakelse av makten i Norge hadde på tilflytting av nordmenn fra Norge til Island. Professor Torgrim Titlestad fra Universitetet i Stavanger innledet om dette emnet. 


- Også ulike sider ved bosettingen av Island etter 870 ble omtalt. Deltakere var historikere, språkforskere, arkeologer, litteraturforskere og etnologer, forteller Titlestad.


Lærdomssetet på Leirubakki ble opprettet høsten 2007 for å kaste lys over landnåmet på Island, hvordan tilværelsen var på vulkanøya og hvordan det nye samfunnets karakter ble formet av ulike folkeslag som slo seg ned. Island var det siste landet i Europa som ble bebygd. 


Lærdomssetets akademiske styre består av akademikere fra forskjellige fag og fra flere land. Lærdomssetets oppgaver består av virksomhet rettet mot studenter, turister og allmennhet ? med utgivelse av publikasjoner, utstillinger, historiske forestillinger, snarlig oppføring av bibliotek og av historisk stavkirke. Gisli Sigurdsson, som er professor II ved Universitetet i Stavanger, er styreleder og Torgrim Titlestad er styremedlem fra Norge. 


www.leirubakki.is Tilbake til nyheter