facebook twitter instagram

Martin Nag: Myten om Harald Hårfagre

publisert 08/07/2006

Detailimage

Hva skjedde egentlig, da Harald Hårfagre "samlet Norge til ett rike" i Hafrsfjord, anno 872? ... Torgrim Titlestad forsøker å gi et nytt svar på denne "gåte", via et vakkert skrift, "Slaget i Hafrsfjord", utgitt av "Saga Bok", nå i forbindelse med spillet "Rygekongen" i Møllebukta; en region som også har smak av "Kielland" og "Ibsen" ... 

Hva skjedde egentlig, da Harald Hårfagre "samlet Norge til ett rike" i Hafrsfjord, anno 872? ... Torgrim Titlestad forsøker å gi et nytt svar på denne "gåte", via et vakkert skrift, "Slaget i Hafrsfjord", utgitt av "Saga Bok", nå i forbindelse med spillet "Rygekongen" i Møllebukta; en region som også har smak av "Kielland" og "Ibsen" ... 


Du har en kongstanke, Torgrim - at spillet mellom fenomenene "Harald" og "Erling" rommer en skjult hemmelighet om norsk identitet: dette at spennet mellom det "samlende" og det (tilsynelatende) "splittende" - kan være en drivkraft av ånd og revoltering... Enig, Torgrim, - i vår tid er "region" viktigere enn "sentrum"... Mon ikke Ibsen mente det samme - på sin myte-måte? ... Se, Ibsen - i ru relieff mot slaget i Hafrsfjord: 


"Ja, Haralds-tanken går igjennem tiden, og Hafrsfjords-slaget står den dag i dag; ti det er ånd mot ånd som ildner striden, - kong Haralds ånd med rikets helhets-sag mot søndringsånden under småhets flag"... 


Denne Ibsen-visjon i det praktfull4e dikt, "Ved Tusenårs-festen" anno 1872, viser at den 44-årige dikter var profetisk: for begrepene "søndringsånd" og "småhets flag" er dagsaktuelle, men gir seg ut for å være det motsatte av hva de er! ... Moral: Tilbake til "Harald" og "Erling" - i skapende dialektikk - fremtiden i myte! 


Foto: Herbjørn Tjeltveit. Fra Hafrsfjordspillene 2006.


Tilbake til nyheter