facebook twitter instagram

Kort og godt: Landsstyrerne - NY SERIE

publisert 25/03/2020

Detailimage

Saga Bok starter nå en ny serie korte artikler om de norske landsstyrerne. Serien er forfattet av historiker Sigvald Grøsfjeld og vil gi et godt innblikk i de ulike kongene og andre som styrte Norge, enten delvis eller de som hadde kongemakten i landet. 

kongekart


Norges kongerekke fra Halvdan Svarte til kong Sverre Sigurdsson. Av Anders Kvåle Rue. Fra Flatøybok bind 4


Vi gjør et tilbakeblikk over den norske landsstyrer og kongehistorien i sagatid fra Halvdan Svarte til kong Håkon Håkonsson, ført i pennen av historiker Sigvald Grøsfjeld. Grøsfjeld har vært redaksjonsmedarbeider på Flatøybok-prosjektet og har bl.a. skrevet "Sagakritikkens historie" (2016), og var medforfatter på boken "Hafrsjford og den norske rikssamlingen" (2019).


Se artikkelsereien her: sagaheritage.org/kortoggodt
Sigvald Grøsfjeld under trykkingen av Flatøybok bind 1 hvor han hadde ansvaret for slektstavler, register og annet readksjonelt arbeid.

https://sagabok.no/no/nettbutikk/p_180_sagakritikkens_historie.html

 https://sagabok.no/no/nettbutikk/p_244_hafrsfjord_og_den_norske_rikssamlingen.html
Tilbake til nyheter