facebook twitter instagram

Visste "Vikingene" at de var vikinger?

publisert 10/11/2017

Detailimage

Slik ordet vanligvis benyttes i dag, gjorde de ikke det. Begrepet viking i moderne betydning er et uttrykk som ble etablert av forskere på 1800-tallet. 

iStock-157293425

Foto: iStockphoto 157293425.

"Slik ordet vanligvis benyttes i dag, gjorde de ikke det. Begrepet viking i moderne betydning er et uttrykk som ble etablert av forskere på 1800-tallet. Hvorfor bruker vi likevel fremdeles begrepet? Svaret finnes tilsynelatende i et sensasjonsoppslag på førstesiden i Dag og Tid 25. august 2017. Journalisten Jon Hustad proklamerte at ”Vikingar var ikkje noko særmerkt for Norden. Overalt i Europa var vikingar synonymt med piratar.” Hustad viser til den danske historikeren John H. Lind som Hustad mener har gjort sensasjonelle funn:


Granskingane eg gjorde burde alle som skriv om dei såkalla ”vikingane” , ha gjennomført. Alle har i staden berre sitert dei næraste føregjengarane, truleg av di dei trudde at nokon lenger bak i rekkja hadde avklart det grunnleggjande. Men det har ingen gjort sidan tidleg på 1800-talet, då poetiske skjønånder prega av Romantikkens idear, byrja å oppfatta vikingar som skandinavar utan å kjenna det samla kjeldematerialet.


Angrepsvinkelen til Hustad avslører lettvintheten i moderne medier, for det han bringer videre er åpenbart feilaktig informasjon. For det første tok historikeren Jørgen Haavardsholm i 2004 sin doktorgrad på emnet: ”Vikingtiden som 1800-tallskonstruksjon”, i 2005 publisert som bok. Dermed fremstår Linds påstand som et slag i løse luften.

 

Men vi kan fort enes om at vikingene ikke visste at de var vikinger. Vi må derfor se konkret på den konteksten vikingbegrepet springer ut fra: Angrepet på klosteret på Lindisfarne. Da oppsto et prinsipielt nytt fenomen i Nord-Europa som kan betegnes som et ”skandinavisk svar” på Karl den stores imperialistiske undertrykking av sakserne.


Skandinavene ville forsvare sin sivilisasjon, sin uavhengighet, imot frankisk okkupasjon. Ved asymmetrisk krigføring (vikingskipet), avskrekket de Karl den store fra å sette sin mektige hær inn mot nord. En ny epoke var innledet i Europa, som vi i ettertid kan kalle vikingtiden." 

Utdrag fra boken "Vikingtidens utbrudd" av Torgrim Titlestad.

Klassekampen-WEBBANNER2


Tilbake til nyheter