facebook twitter instagram

Håkon jarl (Sagakongene 9)

ISBN: 9788243005792

Ladejarlen Håkon Sigurdsson fremstår i de bevarte kildene i et eventyrets skjær. Han er prototypen på en vikinghersker - sterk og vakker, en ivrig forsvarer av tradisjonell religion og en stor kriger. Men jarlen som selv hadde seksten jarler under seg, er ikke uten mørkere sider, og det er disse som til slutt blir hans bane. Sagaene veksler mellom å kalle ham "den mektige" og "den onde". 

Pris: 145,00

Til kassen


I denne boken møter vi Håkon både som vikingleder og de facto konge i Norge på slutten av 900-tallet. Ved hjelp av så vel arkeologisk som skriftlig kildemateriale tegnes det opp et nytt bilde av ladejarlene som et herskerdynasti med egen makt og politiske ambisjoner, og som en konkurrent til de østnorske ynglingene. Den mektige Håkon Jarl på Lade skildres ikke bare som viking, kvinnebedårer og riksstyrer, men også som statsbygger, bygrunnlegger og kulturell fornyer.

Les mer om forfatteren Frans-Arne Stylegar

Sagakongene 1-10 er korte og velskrevne biografier om den norske kongerekken fra Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare. Basert på egen forskning og fortolking leverer en rekke norske historikere biografier for lesere uten særlige forkunnskaper. Serien er et samarbeid mellom Saga bok og Spartacus. 

 
     |  Tilbake til katalogen