facebook twitter instagram

Tormod Torfæus' levnetsbeskrivelse

ISBN: 9788291640358

Nå foreligger den første biografien om Tormod Torfæus 1700-tallets språkdrakt, men med innledning av professor Oddvar Nes fra Universitetet i Bergen. Han har også laget korte biografier over bokens persongalleri, samt ordliste for dagens lesere. Man blir gledelig overrasket over den innsiktsfulle og presise måten dette verket er skrevet på, samt den formidling som forfatteren John Erichsen i 1788 gir av verkene til Torfæus. Dette er den eneste tilgjengelige og komplette biografien om Torfæus. Latinske sitater er oversatt av professor Egil Kraggerud fra Universitetet i Oslo.

Pris: 298,00

Til kassen


Tormod Torfæus (1636-1719) ble allerede på slutten av 1700-tallet regnet som "den nordiske histories far". Hans banebrytende Historia rerum Norvegicarum som begynte å komme ut på moderne norsk i 2008, vakte internasjonal oppmerksomhet etter at den ble publisert i 1711. Nyutgaven har vakt begeistring og forbauselse over hans engasjerende fortellerevne og er et av de mest krevende historieprosjektene i Norge.


torgrimtitlestadislandTorgrim Titlestad:
TORMOD TORFÆUS - EN PIONÉR I NORSK HISTORIE

Hva er kjernen i denne biografien om Torfæus? 

Han har valgt å vise oss hvordan et uvanlig lærd og produktivt menneske har foldet ut sine blomsterblad fra barndom til alderdom. Det er mange store talent som blir født i denne verden, men det er ikke nok å ha et godt talent og god utanning. Man skal også være robust, ha litt flaks og være åpen for tilfeldigheter. Alle disse egenskapene trer fram hos Torfæus. Det spesielle med Torfæus er at han er barn av et historiebevisst miljø på Island. Han viser tidlig sine talent og han får den nødvendige utdanning for å bruke disse evnene sine. Og så kom den store tilfeldigheten. Han som var tatt ut for å skrive norgeshistorien for danskekongen gjorde lite av seg og druknet. Der var Torfæus for hånden, og kongen ble gjort oppmerksom på hans lovende evner. Derfor fikk han i veldig ung alder sjanse til å vise hva han var god for. Og han imponerte kongen, Fredrik 3., som også var meget kultur- og historieinteressert – og trengte en mann som Torfæus. Han fascinerte kongen så sterkt at han nesten daglig besøkte ham for å følge med i arbeidet til Torfæus. 


Noe av det mest imponerende Torfæus gjorde, var at han gikk til angrep på Saxo Grammaticus som var den store autoriteten på alt som hadde med Danmarks opprinnelse å gjøre. Torfæus beskyldte ham for å ha diktet opp konger som ikke hadde eksistert. Det ble en svær skandale i Danmark og mange ville ha ham sparket fra jobben som historiker. Selv kongen ble oppskaket og kalte Torfæus inn på teppet, men da klarte Torfæus å overbevise kongen om at han hadde rett – og at “nasjonalikonet” Saxo tok feil. Det var godt gjort av en ung islending i København. 


Hvordan var det å være historiker på den tiden?

Når man hadde kongelig gasje, og den var i prinsippet høy for Torfæus, så hadde du mulighet for konsentrasjon om det du skulle gjøre. Hans fordel var at kongen i en enestående tillit lot ham ta med seg storparten av de sentrale norrøne originalhåndskriftene til Karmøy i Norge. Ingen historikere hadde fått et slikt privilegium i dag. 

I tillegg fikk han penger til å hyre amanuenser. Han hadde altså orginalkilder, bibliotek og han hadde et vitenskapelig personale. Selv hadde han status som professor ved universitetet i København. Han sørget også for å få kopiert sagaer som dermed ble reddet fra bybrannen i København i 1728. Hadde vi ikke hatt Torfæus hadde en del helt avgjørende kulturskatter gått tapt for alltid. Torfæus grunnla således Norges første vitenskapelige institusjon, og fordi jeg er historiker liker jeg å kalle det Norges første historiske institutt. Det ble grunnlagt på Karmøy av Tormod Torfæus. Dessverre gikk det i oppløsning, da det var så personlig relatert til ham. I Norge var det ikke et våkent nok miljø til å ta opp arven etter Torfæus, enda ressursene hadde vært mulig å oppdrive.  


Hvorfor bør de fleste historieinteresserte ha et eksemplar Erichsens Torfæus-biografi?

Dette er den eneste tilgjengelige Torfæus-biogra-fien av litt omfang og er nøkkelen til å forstå Torfæus´ virksomhet som historiker – med skarpe blikk inn i privatliv og de stridighetene han var involvert i. Boken inneholder også en kortfattet, men presis beskrivelse og vurdering av hans verker. Det forbausende med denne 1700-tallsbiografien er at den er så gjennomdokumentert, også med eksakte referanser til arkiver og kongens kabinett. Derfor er den fremdeles et etterrettelig verk. Det er også oppmuntrende å se hvor produktivt et lite, intellek-tuelt miljø rundt Torfæus var, kanskje et forbilde for vår tid?


Er det noe spesielt å hente i Torfæus´ verker?

Hadde man oversatt Torfæus´ norgeshistorie til dansk/norsk etter 1711, ville den trolig påvirket det jeg kaller den norske tenkemåten i positiv retning. Ved å lese verket hans vil man opp-dage at han har et uvanlig åpent sinn i forhold til sin tid. Han er opptatt av å gjøre tilgjengelig andre oppfatninger enn sine egne og trekker inn alle kilder han kan oppdrive. Han er ingen “enhetskulturalist” som man ofte kan oppdage i det norske, politisk korrekte Akademia.
 
     |  Tilbake til katalogen