facebook twitter instagram

Grim - farmannen

ISBN: 9788291640433

Pris: 125,00

Til kassen


Grim farmannen handler om folk som må forlate hjemlandet og søke lykken i det fjerne og ukjente på grunn av at urett rår i landet. Det er Miklagard, det store Romerriket som er målet. Væringene, hærmenn fra Norden i keiserens tjeneste, var til stor hjelp for nordmenn som kom til keiserbyen. Grim møter medgang og motgang, vennskap og fromhet, men også fiendskap, svik og ugjerninger. Sola-ætten har tapt sin eiendom til Harald Gilles mann, og dette får de flere påminninger om av folk som kommer fra Norge og forteller om forholdene hjemme. Hevntankene lever, og hjemlengselen kan ikke slippe dem helt.


Grim - Farmannen er bok 2 i trilogien om Grim Rusle. Andre bøker i serien:

lokeslek bok-korsferd


Edvard Eikill - En reisende i sagaenes verden
EDVARD2

Alle som har lest våre senere utgivelser har stiftet bekjentskap med Edvard Eikills pennestrøk. Eikill, født 1930 i Stavanger, med artium i Volda 1949 og tannlegeeksamen i Oslo 1953, praktiserte som tannlege frem til 1997. Historie hadde alltid vært en prioritert hobby, og da han ble pensjonist, lærte han seg norrønt.

Vi spurte Eikill hva han selv har fått ut av sine reiser i sagaenes verden:

– Sagalitteraturen åpner en fascinerende verden, men reiser også spørsmål av allmenn-menneskelig natur. Storhet og styrke, svakhet og usselhet åpenbares, ved siden av et høysinn en må beundre og et intellektuelt nivå som avtvinger respekt. Våre fjerne forfedre kommer så nær, de er slett ikke så fremmede for oss, jeg kan faktisk lære noe av dem. Dette stoffet er bare blitt mer interessant etter hvert som jeg får bedre tak på det norrøne språket, som det har krevd en del arbeid å tilegne seg.

Eikill er snart aktuell med bind 1 av Flatøybok (våren 2015).Omtale

STAVANGER AFTENBLAD


De edsvorne - anmeldelse av Grim Farmannen - 24. Februar 2010

Eikills andre roman, "Grim - farmannen", tar på sett og vis opp tråden der den forrige sluttet. Sammen med sine venner fra Sola-ætten har Grim flyktet fra Norge med Harald Gilles dødsdom hengende over seg. Harald Gille har lemlestet og blindet sin rival, kongsemnet Magnus (Blinde), og plassert ham på Nirdarholmen i Trondheim, han har fått Stavangers første biskop, engelske Reinald, hengt i Bergen, og han har røvet all eiendom som Sola-ætten var i besittelse av.


Meldt av Sigmund Jensen


Edvard Eikill (f.1930) debuterte i 2005 med den historiske romanen "Lokes lek", der vi følger den fiktive Rusla-ætten fra Ryfylke i første halvdel av 1100-tallet. I denne boken oppsto det en dyp konflikt mellom Grim Rusla og Harald Gille, som etter Sigurd Jorsalfares død i 1130 gjorde krav på kongemakten. Harald Gilles samkongedømme med Sigurds sønn, Magnus, ga støtet til Borgerkrigstiden, som varte i drøyt hundre år, inntil Birkebeinerne fikk knust all motstand.


Eikills andre roman, "Grim - farmannen", tar på sett og vis opp tråden der den forrige sluttet. Sammen med sine venner fra Sola-ætten har Grim flyktet fra Norge med Harald Gilles dødsdom hengende over seg. Harald Gille har lemlestet og blindet sin rival, kongsemnet Magnus (Blinde), og plassert ham på Nirdarholmen i Trondheim, han har fått Stavangers første biskop, engelske Reinald, hengt i Bergen, og han har røvet all eiendom som Sola-ætten var i besittelse av.


I korte, nesten skisseaktige kapitler, og med en svipptur innom dronning Malmfrid i Danmark, følger vi Grim på hans ferd til Miklagard (Konstantinopel), som for mange nordmenn den gang var hva Amerikan skulle bli noen århundrer senere. Her får de hjelp av noen av de mange væringene, som var høyt aktede og betrodde nordiske leiesoldater i den østromerske keiserens tjeneste. Væringer, geistlige og handelsmenn gir også Grim innpass i huset Komnenos, som regjerte fra ca. 1081-1185. Boken skildrer levende den utstrakte handel som folk fra Norden drev ved å følge elvene i øst, og tegner et forlokkende men også faretruende bilde av Miklagard for snart tusen år siden. Det går etter hvert godt for Grim, som snart er god for fem hundre kameler og eier femten skip. Han gifter seg over sin stand, med den underskjønne Irene av slekten Lampros, og vi følger ham i dagligliv, på handelsferder og på den storpolitiske arena, i medgang og motgang.


"Grim Farmannen" minner både i stil og tema om sagaene. Setningene er korthugde, fyndige, strukturen på det nærmeste episodisk og skisseaktig, som om alt uvesentlig er villet skrellet bort og handlingen kretser om de maskuline dygder som ære, mot, vennskap og lojalitet, idealer som er fengslende og forlokkende, men gjennom et helt liv praktisk talt umulige å etterleve til punkt og prikke. Så får da også Grims moral og ære seg noen brutale knekk underveis.


Det er også interessant at Eikill synes å gå i rette med oppleste og vedtatte sannheter. Magnus Berrføtt regnes gjerne som Harald Gilles far, men i boken er Grim viss på at faren var en kjøpmann i Dublin. Og som med så mange andre historiske romaner, forteller også "Grim - farmannen" noe om vår samtid. Men for ni hundre år siden var det altså nordmenn som levde under en brutal kongemakt og måtte flykte fra urett og undertrykkelse for å søke et mer levelig liv i et fjernt og fremmed land.


 
     |  Tilbake til katalogen