facebook_round

Vikingenes Russland

ISBN: 9788291640396

Pris: 329,00

Til kassen


I denne boka kan du lese om hvordan skandinaviske vikinger allerede på 800-tallet la grunnlaget for Russland, som har navnet sitt etter dem. Med utgangspunkt i Staraja Ladoga, ikke langt fra dagens St. Petersburg, bygde de opp et handelssted og siden en festning som kom til å spille en dominerende rolle i tidlig russisk historie. 


Herifra strømmet de østover over elver og innsjøer på sine vikingskip - og nådde Svartehavet og Det kaspiske hav. De satte sine tidløse spor i runesteiner, sagaer og krøniker. På bare 200 år steg Russland fram fra å være en samling av ukjente stammer i Europas utkant til å bli Øst-Europas fremste land. 


I Kiev og Novgorod bygde vikingenes etterkommere kirker og palasser som tålte sammenligning med Europas største og vakreste by, Konstantinopel. Vikingenes Russland forteller den fascinerende historien om det nære russisk-skandinaviske forholdet da både de skandinaviske land og Russland oppstod som stater og nasjoner.

vr

Inneholder bl.a.:

*    Russlands & Gardarikes røtter

*    Nestorkrøniken - beretningen om Russlands eldste historie

*    Odins vandring fra Russland til Skandinavia, i sagaens lys 

*    Kongesagaene og de norske kongene i Rusand: Olav Tryggvason, Olav Haraldsson, 

     Magnus Olavsson, Harald Hardråde

*   Bjarmeland - eventyrlandet i nord

*   Norsk-russisk kontakt fram til 1250

*    Fornaldersagaene 

*    Et utvalg, om Gange-Rolv, Yngvar den vidfarende, Øymunds ferd, Orvar-Odd, Egil den      

     einhendte


Boka inneholder også noen håndplukkede artikler av Halvor Tjønns nå klassiske historiereportasjer fra Russland. De utgjør maleriske skildringer fra tiden rundt sovjetregimets fall på 1990-tallet. 
     |  Tilbake til katalogen