facebook twitter instagram

Harald Hardråde (Sagakongene 2)

ISBN: 9788243005582

Boken er dessverre utsolgt og det er ikke planlagt nytt opptrykk.


Harald Hardrådes liv er uten sidestykke i den norske kongerekken. Bare 15 år gammel kjempet han ved Olav den Helliges side på Stiklestad i 1030.

Pris: 229,00

Til kassen


Da han etter mange år i utlandet kom tilbake til Norge i 1046 var han gift med datter av Russlands fyrst Jaroslav - og som skåret ut av en legende: Som leder for den fryktede væringgarden i Konstaninopel hadde han kjempet og erobrert i Hellas, på Sicilia, plyndret gull i Afrika og reist på pilgrimsferd til Jerusalem.

Met store rikdommer i skipslasten ble han Norges konge. De kalte ham Hardråde - med god grunn: Han prøvde med hell å fjerne all truende opposisjon med brutale maktmidler. Han forsøkte både å erbobre Danmark og England, men i det berømte slaget ved Stamford bridge ble han drept i 1066.

Les mer om forfatteren Halvor Tjønn

Sagakongene 1-10 er korte og velskrevne biografier om den norske kongerekken fra Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare. Basert på egen forskning og fortolking leverer en rekke norske historikere biografier for lesere uten særlige forkunnskaper. Serien er et samarbeid mellom Saga bok og Spartacus. 

 
     |  Tilbake til katalogen