facebook twitter instagram

Olav Kyrre (Sagakongene 4)

ISBN: 978824300583-9

Olav Kyrre (konge 1067-1093) var kongen som ledet Norge fra vikingtiden og inn i middelalderen. Han var bare 17 år gammel da han samlet de overlevende etter det største nederlaget i norsk historie: Slaget ved Stamford bro, der Norge mistet store dele av sitt aristokrati.

Pris: 145,00

Til kassen


Krigstrøtt og preget av tapet dro Olav tilbake til Norge for å bygge opp landet og kongemakten, og i løpet av de neste 26 årene ble han den mest vellykkede kongen så langt i norsk historie. Han la grunnlaget for en ny vekt og velstand i Norge uten krigføringer og herjinger. 


Les mer om forfatteren Bjørn Bandlien


Sagakongene 1-10 er korte og velskrevne biografier om den norske kongerekken fra Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare. Basert på egen forskning og fortolking leverer en rekke norske historikere biografier for lesere uten særlige forkunnskaper. Serien er et samarbeid mellom Saga bok og Spartacus. 


 
     |  Tilbake til katalogen