facebook_round

Sjølven, et lærerliv

ISBN: 9788291640556

Pris: 99,00

Til kassen


Dette er fortellingen til læreren og kirkesangeren Jørgen Karlsen (1878-1952). Bokens hovedperson er representativ for skolelærere utdannet ved århundreskiftet 1900 - kanskje noen av de viktigste frivillige kulturbærerne i Norge før andre verdenskrig. Typisk for dem var at de kom fra fattige kår fra ulike deler i landet, i bygd og by, og ville bre folkeopplysningen over et land som manglet mange av de kulturinstitsjoner som er blitt til i deres kjølvann.


I tillegg til å være ivrig skribent om en rekke historiske, politiske og populærvitenskapelige emner, førte Jørgen Karlsen dagbok. Fra dramatiske øyeblikk som fi skeri Nord-Norge, før yrket ble motorisert, til den vanskelige rollen som far til flere motstandsfolk under 2. verdenskrig, noterte Jørgen ustanselig sine observasjoner. Boken bevarer dermed et intimt portrett av forhold og hendelser som er i ferd med å forsvinne ut av folkebevisstheten.

Hans hovedinteresse var lokalhistorie, både om Lurøy og Søndre Land. Han skrev et utall av artikler om disse emner og utarbeidet forarbeider til Boka om Land. Han studerte også og skrev om samenes tidlige vandringer og bosetninger, og var opptatt av den såkalte skalleforskningen. Han lærte seg samisk, underviste i samisk i Finmark og var aktiv medarbeider med en av pionerene i sameforskningen, professor Just Knud Quigstad. Som kirkemenneske og kirkesanger (klokker) i Søndre Land forfektet han et liberalt kristendomssyn med vekt på sosialetisk ansvar og med røtter i folkelig overleverte trostradisjoner. Allerede på 1930-tallet agiterte han for kvinnelige prester og tok avstand fra helveteslæren som dominerte mange steder.

Svært tidlig rykket han ut mot nazismen og advarte mot antisemittismen som ble markert ved krystallnatten i Tyskland i 1938. Under krigen opplevde Jørgen og hans familie særdeles dramatiske tider. Det er få familier i Norge, om noen, hvor så mange familiemedlemmer var involvert i faretruende krigshandlinger. Etter krigen ble han tross motstandsinnsatsen anklaget for nazi-sympatier fordi han offentlig reagerte imot det han mente var urimelige tendenser i landsvikoppgjøret, et kritisk synspunkt som har slått gjennom i Norge i de siste årene.

Boken er beretningen om en enkeltskjebne, men reiser samtidig et monument over den betydning lærernes kulturarbeid hadde inntil tiden like etter andre verdenskrig. Boken om Jørgen Karlsens liv er en reise i vårt lands kulturhistorie. 
     |  Tilbake til katalogen