facebook twitter instagram

Tilbud Hafrsfjord-jubileet 2022

Tilbud på boken Slaget i Hafrsfjord og heftet Et kritisk blikk på norgeshistorie.no i forbindelse med det er 1050 år siden slaget i Hafrsfjord.

Pris: 309,00

Til kassen


Slaget i Hafrsfjord


Slaget i Hafrsfjord ca. 872 utgjorde et viktig vendepunkt i norgeshistorien. I tradisjonelle historiefortellinger heter det at da ble Norge samlet til ett rike. Men hvorfor sto slaget og hvilken betydning fikk det for landets utvikling? Denne boken beskriver mulige årsaker til slaget og følgene det fikk i tiden etterpå.

 

Professoren er både pedagogisk og skarpskodd. Han begrunner friskt sine synspunkter på de historiske drivkreftene. En slags «barnebøker»for voksne, og det er positivt ment. Godt alternativ til skolepensum.

Fredrik Wandrup, Dagbladet

 

Boken en beretter om Harald Hårfagres vei til makten og hvordan regiment hans utfordret sterke motkrefter i befolkningen. Noen valgte å flykte fra landet og videreutviklet det gamle frihetlige tingsystemet på Island eller øyene i Vesterhavet. Det reises kritiske spørsmål om den nye kongens krav om underkastelse for kongemakten. Vi får også innsyn i det fascinerende mytestoffet om kong Harald og rikssamlingen som et prosjekt utført på oppfordring av jotunkongen Dovre i Dovrefjell. Rikt illustrert i farger. 

 


Et kritisk blikk på norgeshistorie.no av Sigvald Grøsfjeld


Heftet er et innspill og kritikk av norgeshistorie.no som har skrevet om Norges rikssamling at:

«I dag er det enighet blant historikerne om at den norske rikssamlingen startet på Vestlandet, utvidet seg til Trøndelag og deler av Nord-Norge, for til slutt å inkludere Østlandet. Samlingen begynte på slutten av 800-tallet, og ble i hovedsak avsluttet med slaget på Stiklestad i 1030.»

 

Videre vektlegger heftet betydningen av Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord sin betydning for samlingen av Norge og kommer inn på viktigheten av en balansert historiefremstilling i skoleverket og formidling.

Heftet er på 11 sider med forord av Torgrim Titlestad.

 
     |  Tilbake til katalogen