facebook twitter instagram

Tilbud på spennende sagaer

Originale og spennende sagaer. Kun 498,- Spar 100,-


Her får man både boken Angrvadil som forteller de legendariske sagaene om Fridtjov den frøkne og Torstein Vikingsson, og boken Sagaen om Håkon Ivarsson.

Pris: 498,00

Til kassen


Sagaene om Fridtjov den frøkne og Torstein Vikingsson

Fornaldersagaene er en del av sagalitteraturen som ofte preges av fantastiske og overnaturlige elementer. To av de mest storslåtte fortellingene er sagaene om Torstein Vikingsson og Fridtjov den frøkne - barn og barnebarn av den edle og  vise krigeren Viking. De er klassiske helteskikkelser som lever i en mytisk tid - hvor mot og vennskap, kampen mellom det gode og det onde, og den uovervinnelige kjærligheten står i sentrum.   

Kunstnere, politikere og andre har latt seg inspirere av fortellingene i denne boken - fra C.S. Lewis som sa han "lot seg hensette" av de magiske stemningene i fortellingen - til vår egen Roald Amundsen som noterte i sitt eksemplar av sagaverket: "Denne  bok har fulgt meg på mine mange reiser."   Samletittelen på de to sagaene har fått navnet Angrvadil etter det magiske sverdet.

 

Sagaen om Håkon Ivarsson

Sagasjangeren har fått en ny helt! For første gang presenteres denne "tapte" sagaen om stormannen Håkon Ivarsson - den siste i rekken av de sterke norrøne motstanderne av enerådig kongemakt - som Asbjørn av Melhus, Jernskjegge, Erling Skjalgsson, m.fl. 

 

I denne sagaen, som for første gang utgis i oversettelse til moderne norsk, møter vi en skikkelig helt fra vikingtiden. Håkon Ivarsson er den dugeligste mannen i Norge i sin samtid, jevnbyrdig med menn som Håkon den gode og Olav Tryggvason. Han vinner ære og gods på vikingferder; han er gavmild mot sine venner og oppnår høy rang både hos kong Harald Hardråde av Norge og kong Svein Estridsson av Danmark. Men han hevder sin ære og forsvarer sin rett; derfor kommer han i konflikt med begge.      


Den originale sagaen er tapt, men ved hjelp av et fragment fra 1400-tallet og andre sagatekster, gjenopplives sagaen om den i dag ukjente stormannen Håkon Ivarsson.  Professor Sverre Bagge har levert et forord som setter sagaen inn i sammenheng med sagalitteraturen for øvrig.


 
     |  Tilbake til katalogen