facebook twitter instagram

Hefte om flatøybok prosjektet

Flateyjarbok - En gave til verdens kulturarv


Et velillustrert hefte på 116 sider om hele Flatøybok-prosjektet.Saga Bok har i flere år gjort et utrettelig arbeid med å tilgjengeliggjøre og formidle den fellesnordiske kulturarven. Dette er et svært prisverdig initiativ, og et viktig bidrag. Dette arbeidet bør være til inspirasjon for mange. – Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Kulturdepartementet

Pris: 279,00

Til kassen


Siden starten på prosjektet har vi visst at det ville kreve en enorm innsats og store ressurser for å formidle et 600 år gammelt sagaverk til et moderne publikum. Ikke minst på grunn av at et slikt prosjekt er avhengig av omtale i aviser, radio og TV, samt kontinuerlig tilstedeværelse i sosiale medier. I 2020, etter åtte år med produksjon og formidling, 6 bind og 2748 sider, kaller Dagbladet Flatøybok for ”et mesterverk”. Prosjektet har nådd sitt mål. Flatøybok har fått store oppslag i landets riksmedier – i mer enn ett tilfelle 10 sider i Aftenpostens historiemagasin. Det storstilte formidlingsprosjektet inkluderer VR-film, barnemusikal, foredrag og internasjonale seminarer. Vi har turnert Norge, Island, Færøyene, Orknøyene, USA og UK, og har vist at de norrøne sagaene kan gjøres tilgjengelige for tusenvis av moderne lesere. Flatøybok har blitt løftet opp fra glemselen, og blir i 2020 hyppig referert i media

 
     |  Tilbake til katalogen