facebook twitter instagram

Korsferd

ISBN: 9788291640525

Det gamle romerske riket har fremdeles prakt og glans, trekker til seg eventyrlystne og de som ønsker å bygge rikdom og suksess. Men riket er sterkt truet, av tyrkiske stammer fra øst og korsfarere fra vest. Maktbegjær og gulltørst hører til dagens orden? Korsferd er avslutningen på trilogien om farmannen Grim Rusle, kjent fra Heimskringlas saga om Magnus Erlingsson. Fra et land som er preget av uro og strid mellom kongsemner, drar Grim til Miklagard, søker lykken, fi nner den ved hardt arbeid, hell og dyktighet. På samme tid blir i Norge Erling Ormsson gift med Sigurd Jorsalfares datter Kristin, vinner seg ry ved jorsalferd, og får sønnen Magnus kronet til konge. Farmann og storfolk - lagnaden fl ettes mellom mennesker. 

Pris: 125,00

Til kassen


Korsferd er siste boken i trilogien om Grim Rusle. Andre bøker i serien:


lokeslek bok-grim


Edvard Eikill - En reisende i sagaenes verden
EDVARD2

Alle som har lest våre senere utgivelser har stiftet bekjentskap med Edvard Eikills pennestrøk. Eikill, født 1930 i Stavanger, med artium i Volda 1949 og tannlegeeksamen i Oslo 1953, praktiserte som tannlege frem til 1997. Historie hadde alltid vært en prioritert hobby, og da han ble pensjonist, lærte han seg norrønt.

Vi spurte Eikill hva han selv har fått ut av sine reiser i sagaenes verden:

– Sagalitteraturen åpner en fascinerende verden, men reiser også spørsmål av allmenn-menneskelig natur. Storhet og styrke, svakhet og usselhet åpenbares, ved siden av et høysinn en må beundre og et intellektuelt nivå som avtvinger respekt. Våre fjerne forfedre kommer så nær, de er slett ikke så fremmede for oss, jeg kan faktisk lære noe av dem. Dette stoffet er bare blitt mer interessant etter hvert som jeg får bedre tak på det norrøne språket, som det har krevd en del arbeid å tilegne seg.

Eikill er snart aktuell med bind 1 av Flatøybok (våren 2015).

 
     |  Tilbake til katalogen