facebook_round

Høyt spill - De kjempet mot nazismen

Tidlig på morgenen den 19. april 1940 rullet det tyske krigsmaskineriet inn i Holmen i Søndre Land. Bygda ble brutalt overfalt og hus ble brent ned. Tyskerne tok 37 menn til fange og ønsket å statuere et eksempel. Men lokal innsats hindret tyskernes krigsforbrytelse mot 10 mann fra Holmen som var tatt ut til henrettelse.

Av Kari-Anne Karlsen


Pris: 349,00

Til kassen


Så begynner motstandskampen. Bygda Hov i Land blir involvert i storkrigens klappjakt på det sentrale motstandsapparatet rundt Peder Furubotn, leder av NKP. Den 13. juni 1944 slo nazistene til med «Aktion Almenrausch», den største aksjonen tyskerne hadde mot noen norsk motstandsgruppe. 11 medlemmer av gruppa ble arrestert, blant dem var Leikny Karlsen fra Hov. Hun ble skutt og lagt inn på Hov Sjukehus under streng bevoktning, men ble på mirakuløst vis reddet ut av sjukehuset. Under stor fare åpnet folk sine hjem for å skjule henne.


I denne boka har disse dramaene endelig fått sin fortelling.

 
     |  Tilbake til katalogen