facebook twitter instagram

Roma midt imot

Sverre Sigurdsson kom fra Færøyene og gjorde krav på retten til å være norsk konge i 1177, ca. 27 år gammel. Han kom straks i konflikt med kong Magnus Erlingsson, som hadde pavekirkens støtte. I begynnelsen kjempet Sverre for kongekravet ved hjelp av en liten flokk med geriljakrigere, de såkalte birkebeinerne. Med sin dyktighet som militær strateg og geriljakriger, greide Sverre å beseire sine mektige fiender. Men kampen var ikke over.

Pris: 199,00

Til kassen


I tillegg til stadige opprør fra motstanderne hans, ble kong Sverre i 1198 lyst i bann av den mektige paven i Roma, Innocens 3. Istedenfor å bøye seg for paven utformet kong Sverre et skarpt tilsvar som ble lest opp for det norske folk, senere kalt talen mot biskopene. I denne boken gjengis talen med kommentarer og supplerende artikler.

 
     |  Tilbake til katalogen