facebook_round

Flatøybok samlet bind 1-4 (inkl. Roma midt imot)

"Det finnes intet annet tilsvarende verk som forteller så inngående om den felles kulturelle og historiske arven vi skandinaver deler." - Fra H.M. Kong Harald Vs forord.

Året 1153 markerer det året da Norge ble anerkjent som en betydningsfull del av det øvrige Europa. Da ble Norge en selvstendig kirkeprovins med biskoper fra Grønland, Island, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Hebridene og helt til Man i Irskesjøen, styrt fra Nidaros. Med Norge som hovedland ble disse samfunnene kalt Norgesveldet, men utgjorde i realiteten et Norgessamvelde der de norske øysamfunnene til dels var selvstendige og ikke bøyde seg for urimelige krav fra den norske kongemakten. Likevel var Norge moderlandet for øybefolkningene som i hundrevis av år snakket norsk, hadde felles opprinnelse, historie, religion og politisk system: Tingsystemet. Kongen var samveldets beskytter. Flatøybok bind IV viser hvordan disse øysamfunnene på dramatisk vis fungerte i samarbeid og konflikt. 


Det finnes ingen andre sagaverk som beskriver dette dramaet på så storslått og omfattende vis som Flatøybok. Verket er sammensatt som en symfoni over den norrøne siviliasjonens begynnelse, storhet og fall – et sant lærdoms- og visdomsverk for alle tider, som viser oss selve essensen av den norrøne kulturarven.

Pris: 1.599,00

Til kassen


 
     |  Tilbake til katalogen