facebook_round

Flatøybok (bd. 4)

"Sverresoga har ei kunstnarisk utstråling som er usvekt, og gjev, saman med soga om Orknøyingane, ei litterær oppleving av dei sjeldne" -Karsten Alnæs, Dag og Tid

Et mektig epos om Norgesveldets tilblivelse, hvor en av våre mest fascinerende konger trer frem. Bind 4 i det storslåtte Flatøybok-verket forteller om Kong Sverre, birkebeinerkongen som talte Roma midt i mot. Med nye malerier og ornamenter av Anders Kvåle Rue, tar Flatøybok oss med mot sitt klimaks, med en dramatisk sagaberetning om oppløsning og maktbegjær som historikeren Phillip Zorn beskrev som en av de mest bemerkelsesverdige konflikter i verdenshistorien.

Pris: 599,00

Til kassenOgså tilgjengelig Flatøybok samlet bind 1-4 (inkl. Roma midt imot)

Pris: 1.599,00

Til kassen


Kong Sverre kom fra Færøyene og gjorde krav på retten til å være norsk konge i 1177, ca. 27 år gammel. Han kom straks i konflikt med kong Magnus Erlingsson, som hadde pavekirkens støtte. I begynnelsen støttet Sverre kongekravet sitt på en liten flokk med geriljakrigere. De ble kalt birkebeinere fordi de til tider var så fattige at de brukte bjørkebark til å kle beina sine. Grunnet kong Sverres karisma og militære dyktighet lyktes de gang på gang i å overvinne mektigere hærer. Derfor fikk birkebeinerne et heroisk ettermæle i norsk historie.


I 1184 beseiret Sverre kong Magnus Erlingsson, som også hadde mottatt støtte fra Danmark, mot at deler av Norge skulle under dansk velde. Sverre stanset planene og lot seg krone til norsk konge på Øretinget i 1194. Kort tid etter bestemte paven å lyse Sverre i bann og fordømte ham som en djevelsk person. Sverre tok til motmæle med en oppsiktsvekkende protesttale som ble lest opp for vanlige folk i kirkene og på ting over hele Norge. Dermed engasjerte han vanlige folk i sin kamp på en måte som var helt uvanlig i Europa.

Kong Sverre døde fredelig på sotteseng i 1202, utslitt etter 25 år i konstant krig, nederlag og seire som beskrives i Flatøyboks fjerde bind. Vi får fortellingen om hvordan han grunnla sitt eget dynasti som varte i nesten 200 år, med berømte konger som Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte – noen av Norges mest storslåtte konger. På denne måten la han grunnlaget for et selvstendig Norge etter dansketiden i 1814, et grunnlag som hadde blitt pulverisert dersom danskene hadde fått sin vilje i Magnus Erlingssons tid.

 
     |  Tilbake til katalogen