facebook twitter instagram

Sagapakken Vikingarven med minnemynt Slaget i Hafrsfjord

SUPERTILBUD! Sagapakken med en verdi av kr. 1195,00 nå til kun kr. 799,00 


Sagapakken inneholder de tre bøkene Vikingtid, Vikingtidens utbrudd og Slaget i Hafrsfjord, og en minnemynt  fra den tidligere norske vikingøya Isle of Man som minnes Slaget i Hafrsfjord og Harald Hårfagre. Bøkene er skrevet av professor, dr.philos Torgrim Titlestad. 


Professoren er både pedagogisk og skarpskodd. Han begrunner friskt sine synspunkter på de historiske drivkreftene. En slags «barnebøker» for voksne, og det er positivt ment. Godt alternativ til skolepensum.

                                                                                                                              Fredrik Wandrup, Dagbladet


Bøkene har fått god omtale i media som VG, Dagbladet, Klassekampen, NRK Dagsnytt 18, NRK Studio 2, NRK Ekko, NRK Museum, Aftenbladet, Nationen.

Pris: 799,00

Til kassen


 

Sølvbelagt minnemynt med detaljrikt dybdepreg med unik patinert overflate leveres i viking skinnpose med logo, sertifikat og en egen kort illustrert fortelling skrevet av Torgrim Titlestad om det legendariske slaget.


Vikingtid - motstandsrrett og folkestyre

Det er ikke tilfeldig at Norge ofte regnes som et av de mest rettsdemokratiske og frihetsbaserte land i verden. Når vi leser sagaene, er det nemlig ikke plyndrings- og erobringstokt som preger fortellingene. De handler mer om kamp for frihet, folkestyre og religionsfrihet. I denne boken ser historiker Torgrim Titlestad nærmere på sagaene og viser hvor utbredt folkestyretenkningen var i de norrøne samfunnene. Boken fremhever det norrøne tingssystemet og individets rettsforståelse som en kime til vårt moderne folkerettslige demokrati.


Vikingtidens Utbrudd 

Var det ren erobringslyst som drev skandinaviske krigere til å angripe klosteret på Lindisfarne i 793? Eller var angrepet en motreaksjon på Karl den stores massakrer og ødeleggelse av sakserhelligdommen Irminsul noen få år tidligere? I denne nye boken om årsakene til vikingtidens utbrudd, gir Torgrim Titlestad en stemme til de sagnomsuste krigerne som var med på å utløse en av de mest kontroversielle epokene i europeisk historie.


Slaget i Hafrsfjord

Slaget i Hafrsfjord ca.872 utgjorde et viktig vendepunkt i norgeshistorien. I tradisjonelle historiefortellinger heter det at da ble Norge samlet til ett rike. Men hvorfor sto slaget og hvilken betydning fikk det for landets utvikling? Denne boken beskriver mulige årsaker til slaget og følgene det fikk i tiden etterpå.
 
     |  Tilbake til katalogen