facebook twitter instagram

Samlesett Slaget i Hafrsfjord, Vikingtidens utbrudd og Vikingtid

Jubileumstilbud! 

I år er det 1150 år siden Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike! I denne forbindelse tilbyr vi våre nettkunder denne trilogien om vikingtidens Norge til en veldig fin pris! 

Samlet gir professor Torgrim Titlestads bøker et bredt og oppdatert overblikk over noen av de viktigste hendelsene som var med på å forme det vi i dag kjenner som vikingtiden - en av de mest kontroversielle epokene i europeisk historie.

Vikingtidens Utbrudd, Slaget i Hafrsfjord og Vikingtid - motstandsrett og folkestyre

Originalpris for disse tre titlene: kr. 897,-  Jubileumstilbud: kr. 399,-

Professoren er både pedagogisk og skarpskodd. Han begrunner friskt sine synspunkter på de historiske drivkreftene. En slags «barnebøker» for voksne, og det er positivt ment. Godt alternativ til skolepensum.

                                                                                                                              Fredrik Wandrup, Dagbladet

Pris: 399,00

Til kassen


bilde12Omtale

Vikingtid - motstandsrrett og folkestyre

Det er ikke tilfeldig at Norge ofte regnes som et av de mest rettsdemokratiske og frihetsbaserte land i verden. Når vi leser sagaene, er det nemlig ikke plyndrings- og erobringstokt som preger fortellingene. De handler mer om kamp for frihet, folkestyre og religionsfrihet. I denne boken ser historiker Torgrim Titlestad nærmere på sagaene og viser hvor utbredt folkestyretenkningen var i de norrøne samfunnene. Boken fremhever det norrøne tingssystemet og individets rettsforståelse som en kime til vårt moderne folkerettslige demokrati.


Vikingtidens Utbrudd 

Var det ren erobringslyst som drev skandinaviske krigere til å angripe klosteret på Lindisfarne i 793? Eller var angrepet en motreaksjon på Karl den stores massakrer og ødeleggelse av sakserhelligdommen Irminsul noen få år tidligere? I denne nye boken om årsakene til vikingtidens utbrudd, gir Torgrim Titlestad en stemme til de sagnomsuste krigerne som var med på å utløse en av de mest kontroversielle epokene i europeisk historie.


Slaget i Hafrsfjord

Slaget i Hafrsfjord ca.872 utgjorde et viktig vendepunkt i norgeshistorien. I tradisjonelle historiefortellinger heter det at da ble Norge samlet til ett rike. Men hvorfor sto slaget og hvilken betydning fikk det for landets utvikling? Denne boken beskriver mulige årsaker til slaget og følgene det fikk i tiden etterpå.


 
     |  Tilbake til katalogen