facebook_round

Kongegaven (Flatøybok 1-3)

ISBN: 9788291640792

14. oktober 2016 lanserte Saga Bok bind 3 av Flatøybok. Med dette fullføres det som i verkets originalutgave utgjorde «Kongegaven»: Det har vært antatt at den visjonen storbonden Jon Håkonsson hadde for verket, var at det skulle gis i gave til den norske kongen, og oppdra ham i norrøn styringsetikk. Men så døde den unge norske kongen, bare 17 år gammel, i 1387. Først nå foreligger hele «Kongegaven» i moderne norsk språkdrakt.

Alle bøkene er innbundet i skinn med lesebånd. Verket har forord av HM kong Harald V, HM dronning Margrethe II og HE Islands president Ólafur Ragnar Grímsson.

Pris: 1.200,00

Til kassen


Islands største og vakreste sagaverk, Flatøybok, ble skapt mot slutten av 1300-tallet. Verket maler et panorama av Norges skapelse med et omveltningspreget Nord-Europa som bakteppe. Verket var sannsynligvis tiltenkt som lærdomsgave til den unge kong Olav 4. Håkonsson. Verket skulle lære kongen om norrøn styringsetikk. Vi får bl.a. innføring i Norges opphavsmytologi med Nor, Gor og Goe i sentrum, hvor kongerekken knyttes til urkreftene og naturen. Bind I og II fokuserer på Håkon den godes og Olav Tryggvasons dramatiske liv og kongsgjerninger. Bind III åpner med fortellingen om Harald Hårfagre som fostres hos jotunkongen Dovre i Dovrefjell og som gir rikssamlingskongen ideen om å samle Norge til ett rike. Olav den hellige står i sentrum i dette bindet, som også er fullt av hedensk symbolikk og mystiske hendelser.


 
     |  Tilbake til katalogen