facebook twitter instagram

NORGES HISTORIE 6 (HISTORIA RERUM NORVEGICARUM)

ISBN: 9788241906930

I 111 gav Tormod Torfæus ut den aller første norgeshistorien. 

Pris: 879,00

Til kassen


Verket var skrevet på latin og kommer nå på norsk. I bind 6 skildrer Torfæus fredsårene under kong Olav Kyrre og Magnus Berrføtts herjinger i Irskesjøen. Vi får nærbilder av de tre sønnene hans, kong Øystein, Olav og kong Sigurd Jorsalfare: kongen som drog på korstog, kjempet i Middelhavet og Midtøsten. Deretter beskriver Torfæus borgerkrigstilstanden i Norge inntil Magnus Erlingssons død i 1184. I siste del av boka får vi et bilde av kong Sverre. Underveis i disse dramatiske årene av norsk historie foretar Torfæus spennende avstikkere og viser til andre deler av europeisk historie som er relevante for å forstå Norges utvikling. 

 
     |  Tilbake til katalogen