facebook twitter instagram

Angrvadil - sagaene om Fridtjov den frøkne og Torstein Vikingsson

ISBN: 9788291640587

Fornaldersagaene er en del av sagalitteraturen som ofte preges av fantastiske og overnaturlige elementer. To av de mest storslåtte fortellingene er sagaene om Torstein Vikingsson og Fridtjov den frøkne - barn og barnebarn av den edle og  vise krigeren Viking. De er klassiske helteskikkelser som lever i en mytisk tid - hvor mot og vennskap, kampen mellom det gode og det onde, og den uovervinnelige kjærligheten står i sentrum. 
Kunstnere, politikere og andre har latt seg inspirere av fortellingene i denne boken - fra C.S. Lewis som sa han "lot seg hensette" av de magiske stemningene i fortellingen - til vår egen Roald Amundsen som noterte i sitt eksemplar av sagaverket: "Denne  bok har fulgt meg på mine mange reiser." 

Pris: 329,00

Til kassen
ANGRVADIL er oversatt av Edvard Eikill med illustrasjoner av Erik Evensen og forord av professor i engelsk-islandske studier ved universitetet i Leeds, Andrew Wawn.


 
     |  Tilbake til katalogen