facebook twitter instagram

Kvinner i vikingtid

ISBN: 9788230401293

Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører

Pris: 449,00

Til kassen


Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjon­er kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

 

Bidragsyterne er fra ulike fagfelt; arkeologi, historie, religionshisorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mennene hadde innflytelse og politisk makt.

Innhold:

 • Forord av Nancy Coleman og Berit Ås
 • Vikingtidskvinnen i ettertidens lys. Av Nanna Løkka
 • Nøglekvinderne. Av Pernille Pantmann
 • Kvinnor i sagorna. Av Auður Magnúsdóttir
 • Women at the Thing. Av Alexandra Sanmark
 • Female Traders and Sorceresses. Av Helge Sørheim
 • Women in the Landscape. Av Marianne Moen
 • En kvinne velger gudsbilde. Av Gro Steinsland
 • Kaupangs kvinner. Av Unn Pedersen
 • The Urban Woman. Av Charlotte Hedenstierna-Jonson og Anna Kjellström
 • Kvinder og klær. Av Birgit Thomsen
 • Textiles from Dublin. Av Frances Pritchard
 • Samiska och nordiska kvinnor. Av Inger Zachrisson
 • Women and Identities. Av Judith Jesch
 • Kvinnenamn. Av Nancy L. Coleman
 • Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. Av Else Mundal
 • Kvinnors arv och ägande. Av Birgit Sawyer
 • En kvinnelig helt. Av Karoline Kjesrud
 • Etterord av Berit Ås

 

 
     |  Tilbake til katalogen