facebook twitter instagram

Dovrefjell i tusen år

ISBN: 9788241910715

Bli med en av Norges ledende historikere på vandring i de gamle farene langs Kongeveien og Pilegrimsleden over Dovrefjell. 

Pris: 499,00

Til kassen


Underveis finnes spor etter jegere, pilegrimer og konger, bønder og diktere og talløse andre. Forfatteren henter fram mytene og fortellingene knyttet til sporene av mennesker i fjellet, og undersøker hva de kan bety. På Dovrefjell skal urtidskongen Nor ha samlet landet og gjort det til Norge. Her ble Harald Hårfagre oppfostret i en grotte, og her møtte han kvinnen i fjellet. I tekst og bilder er denne boken en storartet framstilling av et område som går som en rød tråd gjennom hele norgeshistorien. Gro Steinsland er vår fremste forsker innen norrøn religion og mytologi og har både vikingtid og middelalder som spesiale. Hun har utgitt en rekke bøker, bl.a. "Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi" (1991), "Voluspå" (1999), "Norrøn religion. Myter, riter, samfunn" (2005) og "Mytene som skapte Norge. Myter og makt vikingtid til middelalder" (2012).


OmtaleBoka om Dovrefjell - et must for alle sagaelskere

Høsten 2014 publiserte professor Gro Steinsland et populært mesterverk om Dovrefjell og dets rolle i norsk historie tilbake til før vikingtiden, med sterk vekt på Dovres symbolfunksjon i norsk historie. Verket er rikt illustrert og en sprudlende fortelling om sider av vår historie som knapt er kjent for den brede allmennhet, ja, sågar lite kjent av akademikere. Her beskriver hun mytene om Harald Hårfagre og jotnen Dovre, om samekvinnen Snøfrid og andre sentrale skikkelser knyttet til Harald Hårfagre og Dovrefjell-mytologien. For de som har hatt glede av Flatøybok med sitt nyutkomne bind 1 på norsk, er dette et must - og gir fortrinlig innsikt i stoffet som Flatøybok formidler. Professor dr.philos. Torgrim Titlestad
 
     |  Tilbake til katalogen