facebook twitter instagram

Norges Historie 5 (Historia Rerum Norvegicarum)

ISBN: 9788241906923

Denne norgeshistorien ble utgitt første gang på latin i 1711. I dette bindet skildres Norge under Olav den hellige Haraldsson, Svein Alfivason, Magneus den gode Olavsson, og Harald Hardråde Sigurdsson inntil 1066. Har person- og stedsregister.

Pris: 879,00

Til kassen


Beskrivelse:
Denne norgeshistorien ble utgitt første gang på latin i 1711. I dette bindet skildres Norge under Olav den hellige Haraldsson, Svein Alfivason, Magneus den gode Olavsson, og Harald Hardråde Sigurdsson inntil 1066. Har person- og stedsregister.

Forlagets omtale:
I 1711 gav Tormod Torfæus ut den aller første norgeshistorien. Verket var skrevet på latin og kommer nå på norsk. I bind 5 skildrer Torfæus Norge under herredømmet til kong Olav den hellige, Svein Alfivason, Magnus den gode og Harald Hardråde - fra 1015 til 1066, en periode på vel 50 år. Kristningen av Norge og kampen om politisk makt over tingene står i fokus. Ved hjelp av tidligere ikke-oversatte kilder belyser Torfæus denne spennende maktkampen. Torfæus setter sammen flere kilders fremstilling av kong Olavs fall ved slaget på Stiklestad i 1030 og Harald Hardrådes død ved Stamford bro i 1066. Han gir også innsikt i den politiske opposisjonen mot Harald Hardråde og et fascinerende portrett av ham og hans kamp mot pavemakten. I dette bindet briljerer han som historiker - også med kritikk av de norrøne sagaskriverne.

 
     |  Tilbake til katalogen