facebook twitter instagram

VOLUSPÅ - Gudinnene og verdens fremtid

ISBN: 9788291640730

Av Marit Jerstad og Knut Harris 


Til alle tider har myter formidlet visjoner og skapt indre bilder hos tilhørerne, bilder som springer ut av de store spørsmålene om liv og død. Mytiske bilder kommer ofte i uvanlige og vanskelige former, og i denne boken inviterer forfatterne på en usedvanlig reise og en gjenoppdagelse av Voluspås kraftfulle verdensbilde. Med en inngående gjennomgang av alle diktets 66 strofer utfordrer forfatterne oss til å åpne sinnet og lytte til de mytiske bilder fra vår fjerne fortid, bilder som presist formidler innsikt og dype, menneskelige erfaringer.

Pris: 125,00

Til kassen


Göran Hemberg, svensk forfatter, filosof og forteller:
"Jag har sträckläst – ja, slukat – er bok. Så mycket kunskap och så mänga erfarenheter har jag nog aldrig tidigare fått mig till livs på ynka 200 sidor. Och aldrig serverade med så lätt hand! Hade jag haft tillgång till den här boken för tio år sedan när jag själv försökte återberätta Völuspå, kanske jag också hade lyckats. I stället drunknade jag i lärt mörker och i ett virrvarr av tolkningsmöjligheter.

Det jag beundrar mest – förutom sångbarheten och begripligheten i era 66 strofer – är era självklart redovisade val: så där kan man tolka, men vi tycker så här. Att lita på sina livserfarenheter och inte förledas in snåriga akademiska argumentationer. På det viset har ni lyckats få till en praktisk handbok. En ny generation kan med er hjälp bli medveten om historien och ge sig i kast med Vöulspå på sina egna premisser. Som jag ser fram emot att lyssna till den berättelsen!"


Boken er også en innføring i gudinner, guder og andre vesener som befolker den norrøne mytologien. Vanligvis forbindes norrøn mytologi med æsene og åsakult, men eldre enn åsatroen var vani-kulten en, særegen nordisk form for fruktbarhetsdyrkelse. Religionshistorikeren professor Gro Steinsland fastslår at vanekulten er unik for Norden. Forfatterne følger sporene av modergudinne-kulten i Voluspå  og mener at diktet har røtter  helt tilbake til bronsealderen hvor gudinnekulten var framtredende og kanskje enda  lenger tilbake i tid da den store gudinnen/modergudinnen ble dyrket.

Var det en kvinnelig skald som opprinnelig formet Voluspå?  

Forfatterne ser dette som sannsynlig på grunn av diktets form og struktur. Med denne boken ønsker forfatterne å dele med leseren sin kjærlighet til diktet Voluspå og det norrøne mytologiske materialet. De ser Voluspå som et av de rikeste og mest tankevekkende dikt i Norden. For første gang presenteres Voluspå i en form som er tilnærmet lik den sangbare orginalen.  

 
     |  Tilbake til katalogen