facebook_round

Harald Hårfagre og norges tilblivelse

ISBN: 9788291640297

Denne boken tar for seg forestillinger om Norges opprinnelse som ble nedtegnet for mer enn 800 år siden. Her kan vi blant annet lese om hvordan Nor samlet Norge lenge før Harald Hårfagre, om hvordan Harald Hårfagre ble fostret av Dovre som satte ham på ideen om å samle Norge, om hans kjærlighet til samekvinnen Snøfrid, og om et drama mellom den norske og svenske kongen for 1100 år siden.

Pris: 198,00

Til kassen


For første gang er helt sentralt, mytisk materiale om Norges opprinnelse samlet på et brett, hittil ukjent for folk flest i Norge. Her kan du lese noen av de eldste forestillingene om hvordan Norge ble bebygd og fikk navnet sitt, nedtegnet i en fjern fortid - for minst 800 år siden. Du kan lese originalfremstillingene om hvordan den mytiske personen Nor samlet Norge lenge før kong Harald Hårfagre. Her finnes det fascinerende sagnet om hvordan Harald Hårfagre ble fostret av den mystiske Dovre og om hvordan Dovre satte ham på ideen om å samle Norge til ett rike. Vi følger Harald fra kamp til kamp og inn i en lite kjent snutt om hans besettende kjærlighet til samekvinnen Snøfrid. Her blir du kjent med en av kong Haralds nærmeste medarbeidere, Hauk Håbrok, om hvordan han ordnet opp for kong Harald både i England og Russland - og vi møter den merkelige jotunkvinnen Heid, Haralds fostermor fra Dovre. Gjennom tre vellystige skalder får vi høre litt om et drama mellom den norske og svenske kongen for 1100 år siden.

Omtale

Harald Hårfagre og Norges tilblivelse - er en lille samling af centrale kildetekster til belysning af det norske kongeriges opståen. Teksterne er gengivet i ny oversættelse ved forfatteren Edvard Eikill og forsynet med indledning og noter ved professor Torgrim Titlestad, der også har redigeret bogen. Følgende kildetekster er gengivet:

1. Hvordan Norge ble bebygd (Hversu Noregr byggðist)
2. Norge funnet (Fundinn Noregr / Frá Fornjóti ok hans ættmönnum)
3. Ættetavler (Ættartölur)
4. Odin som ættefar til Harald Hårfagre (Uddrag af Ynglingesaga)
5. Om Harald Halvdansson Dovrefostre (Haralds Þáttr hárfagra)
6. Om kong Harald og Snøfrid
7. Kong Harald Hårfagre og kong Adalstein den gode av England
8. Tåtten om Hauk Håbrok (Hauks Þáttr hábrókar)
9. Sagaen om kong Harald Hårfagres skalder (Skáldasaga Haralds hárfagra)
10. Fortale fra den store sagaen om Olav den hellige. (Ólafs Saga hins helga)

Indholdsmæssigt bevæger bogen sig i samme område som fornaldersagaerne, nemlig i grænselandet mellem myte, sagn og historie. Mytiske skikkelser som Odin og Dovrejætten optræder på lige fod med sagnfigurer som Nor og Gor eller historiske personer som Harald Hårfager og Eirik Sveakonge. Netop derved efterlades læseren med indtrykket af at være helt nede ved rødderne. Så langt nede, at historien slipper op og sagn og myter tager over. Med dette i tanke er teksterne velvalgte.
   Selv små og tilsyneladende ubetydelige kildetekster kan indeholde værdifulde glimt, som måske ikke i sig selv har den store historiske betydning, men ikke desto mindre kan kaste lys over de dybere lag af kulturelle forhold som f.eks. myte og religion. Netop dette er tilfældet med et par af kildeteksterne, hvor det bl.a. oplyses, at den svenske kong Eirik anvender ceremonielle vogne under et blot i Uppsala,. at der blotes til en gud ved navn Lyte og at norske stormænd blotede til Halfdan Svartes gravhøje.
   Spørgsmålet om teksternes historicitet rejses, men svaret overlades til læseren. Alligevel behøver ingen at være i tvivl om, at bogens redaktør lægger op til en genovervejelse af dette spørgsmål. Ikke mindst appendikset "vitenskabelighet hos sagamennene" er interessant i denne sammenhæng.
   I bogens indledning gør Titlestad opmærksom på, at flere af teksterne rent faktisk ikke har været oversat og udgivet på norsk før, hvilket må siges at være overraskende. Ikke blot fordi samtlige tekster har været oversat og udgivet på dansk, men nok så meget fordi flere af dem må have været de rene godbidder for nationalromantiske digtere for halvandet hundrede år siden. Men under alle omstændigheder ros til forlaget for initiativet til denne oversættelse og udgivelse.
   En lille hage skal dog nævnes. Da der netop er tale om kildetekster og endda flere førstegangsoversættelser, ville det have været naturligt, om alle tekster have været forsynet med oprindelig titel og en præcis henvisning til oversætterens forlæg.


Carsten Lyngdrup Madsen 


 
     |  Tilbake til katalogen