facebook twitter instagram

Lokes Lek

ISBN: 9788281400009

Lokes lek er en bredt anlagt historisk roman, hvor oppdiktede personer opptrer side om side med faktiske. Handlingen utspiller seg på 1120- og 1130-tallet, altså en beveget overgangstid i Norge, som rommer slutten på samkongedømmet mellom brødrene Øystein og Sigurd, "Jorsalfarerens" siste år som konge, og striden mellom hans etterfølgere: sønnen Magnus og den påståtte broren Harald Gille. Dette er også tiden da Stavanger blir bispesete, domkirken bygges, og biskop Reinald blir hengt da han nekter å bøye seg for Harald Gille. 

Pris: 325,00

Til kassen


I fokus står ætten på gården Rusla et sted i Ryfylke, som giftes inn i Skjalgssonætten på Sola, gjennom den historiske personen Svein Knutsson (som nevnes hos Snorre). Også nabogården til Rusla, Uradal, spiller en sentral rolle gjennom giftermål. Romanen har et stort persongalleri, men hovedinteressen knyttes til folket på de ovennevnte gårdene (både herrer og treller), og til kongeætten, samt enkelte sentrale aktører som biskop Reinald. Den unge Grim er romanens hovedperson: Unggutten som blir pålagt, eller pålegger seg selv, å være slektens hevner, men som til slutt må rømme landet med uforrettet sak - og med enda mer å hevne.


Lokes lek er første bind i trilogien om Grim Rusle. Andre bøker i serien:


bok-grim bok-korsferd


Edvard Eikill - En reisende i sagaenes verden
EDVARD2

Alle som har lest våre senere utgivelser har stiftet bekjentskap med Edvard Eikills pennestrøk. Eikill, født 1930 i Stavanger, med artium i Volda 1949 og tannlegeeksamen i Oslo 1953, praktiserte som tannlege frem til 1997. Historie hadde alltid vært en prioritert hobby, og da han ble pensjonist, lærte han seg norrønt.

Vi spurte Eikill hva han selv har fått ut av sine reiser i sagaenes verden:

– Sagalitteraturen åpner en fascinerende verden, men reiser også spørsmål av allmenn-menneskelig natur. Storhet og styrke, svakhet og usselhet åpenbares, ved siden av et høysinn en må beundre og et intellektuelt nivå som avtvinger respekt. Våre fjerne forfedre kommer så nær, de er slett ikke så fremmede for oss, jeg kan faktisk lære noe av dem. Dette stoffet er bare blitt mer interessant etter hvert som jeg får bedre tak på det norrøne språket, som det har krevd en del arbeid å tilegne seg.

Eikill er snart aktuell med bind 1 av Flatøybok (våren 2015).

 
     |  Tilbake til katalogen