facebook twitter instagram

Kjøpsbetingelser

Om Nettbestilling

Alle bestillinger behandles så fort bestillingen er mottatt pr. e-post av en av våre butikkansvarlige. Etter at bestillingen er mottatt, vil du bli tilsendt en bekreftelse via e-post. Levering skjer innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt. Hvis intet annet er avtalt på forhånd, vil bøkene sendes som post oppkrav. Portoen på bøker som ikke hentes vil belastes kunden. Det er kun personer over 18 år som kan bestille bøker via vår nettkatalog. Hvis du er under 18 år, bes du henvende deg til en voksen for å kunne bestille.


Porto & frakt, innland

Porto og ekspedisjonsgebyr ved kortbetaling kr 20,00

Porto og ekspedisjonsgebyr ved faktura kr 65,00 


Porto & frakt, utland

Eneste betalingsmåte fra utland er ved kredittkort, porto kommer i tillegg.

Frakten du må betale beregnes etter hvor i landet du bor, og hvor mye du kjøper. Beregningen gjøres ut i fra størrelse og vekt på det som sendes. Sagabok benytter posten sine satser ved beregning av frakt. 


Angrerett

Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 - 2000


Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Feil i nettbutikken

Hvis du får utført en bestilling som ikke lenger finnes på lager, eller som ennå ikke kan leveres, vil du bli kontaktet av en av våre ansatte og få mulighet til å endre på bestillingen din, eller annullere den. Vi vil kontroller alle bestillinger for feil før vi leverer.


Feil ved leveransen

Hvis det er en feil eller mangel ved leveransen dekker vi returkostnadene. Merk returen tydelig med navn og kundenummer/ordrenummer (du kan f.eks. legge ved pakkseddel eller faktura).

Du må gjerne kontakte oss før du sender noe i retur:
Sagabok AS
E-post: info@sagabok.no