facebook twitter instagram

Randi Helene Førsund

publisert 26/11/2013

Detailimage

Randi Helene Førsund (f. 1975) har studert Drama and Theatre Arts ved Queen Margaret University College i Edinburgh i Skottland (1997-99.)

Sidan 1999 har ho vore knytt til Haskoli Islands/University of Iceland, i Reykjavik.

Sidan 1999 har Randi saman med den islandske regissøren, Fridrik Thor Fridriksson, vore ansvarleg for arbeidet med spelefilmen om Magnus Berrføtt, Hemnen, som er venta i 2014. Filmarbeidet, som er tufta på livet til Magnus, har fått absolutt tid og fokus desse åra. Randi blir ferdigstilt lektor i historie med Magnus Berrføtt som hovudfelt frå Haskoli Islands etter at arbeidet med filmen er ferdig.


BIBLIOGRAFI:

Sagakongene 7: Magnus Berrføtt (Saga Bok / Spartacus 2012)


Tilbake til forfattere