facebook twitter instagram

Gunnhild Røthe

publisert 26/11/2013

Detailimage

GUNNHILD RØTHE er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun har i tiden som som doktorgrads- og post.doc.stipendiat vært knyttet til Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ved Universitetet i Oslo. Hun underviser nå i norrøn religion ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. 

GUNNHILD RØTHE er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun har i tiden som som doktorgrads- og post.doc.stipendiat vært knyttet til Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ved Universitetet i Oslo. Hun underviser nå i norrøn religion ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. 


Bibliografi: 

I ODINS TID - Norrøn religion i fornaldersagaene - mai 2010.


Tilbake til forfattere