facebook twitter instagram

Torgrim Titlestad

publisert 21/11/2013

Detailimage

Torgrim Titlestad, f. 1947, professor, dr.philos ved Universitetet i Stavanger. Han har i årevis arbeidet inngående med historie basert på muntlige kilder, og vært en av drivkreftene for den europeiske forskningen på Cornelius Cruys, nordmannen som bygget opp den russiske marine for Peter den store på 1700-tallet. Han var en av initiativtakerne til- og prosjektleder for Cornelius Cruys-stiftelsen, og gjorde flere reiser til Russland med hjelpesendinger til tildigere topp hemmelige atombyer, samt forskning i Cruys' og Peter den stores hjemtrakter, bl.a. St. Petersburg og Taganrog ved Svartehavet. 

I de siste ti årene har Titlestad spesialisert seg på vikingtid og Norges tidlige historie og er nå en av våre fremste eksperter på denne perioden. Siden 1990-tallet har han utgitt flere sentrale sagaverk for første gang i moderne norsk oversettelse. 


Som prosjektleder for Tormod Tofæus-stiftelsen, har han ledet et internasjonalt team i arbeidet med å oversette Tormod Torfæus'omfattende norgeshistorie fra 1700-tallet fra latin til norsk, i alt 5 bind - fra de eldste tider til 1387. Prosjektet er et av de større innen humanistiske fag og fikk bevilget 7.5 millioner kroner i offentlig og privat støtte. Verket ble lansert ved Nasjonalbiblioteket i april 2008. 


Titlestad er også initiativtaker og styreleder for Stiftelsen Hafrsfjordspillene som er en årlig internasjonal vikingfestival i Stavanger som i 2005 og 2006 ble sett av rundt 30.000 mennesker. 


Titlestad er også Norges representant ved Lærdomssetet på Leirubakki, Island. Han jobber for tiden med en ny, oppdatert utgave av Tsarens Admiral. Bibliografi: 


1975: Peder Furubotn 1895-1945 

1977: I kamp i krig 

1977: Stalin midt i mot 

1982: Når folket fortel 

1987: I den galna tiå 

1988: Stavanger - Norges røde by 

1989: Hvem var Peder Furubotn (red. m. Anne Helliesen) 

1989: Den vesle raketten (barnebok) 

1995: Konge mellom Jarlar 

1996: Kampen om Nordvegen 

1997: I Stalins skygge 

1997: Fortielsen 

1998: Admiral Cornelius Cruys (red) 

1999: Tsarens Admiral 

2000: Norge blir et rike 

2001: Tormod Torfæus - ei innføring (red) 

2002: Erling Skjalgsson - rygenes konge 

2003: Brev til Josef Stalin (red) 

2005: Vikingkongen 

2006: Kampen mot diktaturet 

2007: Viking Norway 

2009: Den store sagaen om Olav den hellige (red) 

2010: I Vikingenes Fotspor (tur-guide)

2010: Sagakongene 1: Harald Hårfagre (m. Spartacus)

2011: Tsarens Admiral - Cornelius Cruys i Peter den stores tjeneste (m. Commentum forlag)

2011: Sagakongene 3: Eirik Blodøks (m. Spartacus)

2011: Norge i vikingtid (innkjøpt av Norsk kulturråd)

2013: Sagakongene 10: Olav den hellige

2013: Sagasyn - Norges historiske kraftlinjer

2014: Flatøybok bind 1 (hovedredaktør)
2015: Flatøybok bind 2 (hovedredaktør)
2016: Flatøybok bind 3 (hovedredaktør)

2016: Frihet og folkestyre i vikingtidTilbake til forfattere