facebook twitter instagram

Edvard Eikill

publisert 26/11/2013

Detailimage

Alle som har lest våre senere utgivelser har stiftet bekjentskap med Edvard Eikills pennestrøk. Eikill, født 1930 i Stavanger, med artium i Volda 1949 og tannlegeeksamen i Oslo 1953, praktiserte som tannlege frem til 1997. Historie hadde alltid vært en prioritert hobby, og da han ble pensjonist, lærte han seg norrønt. 

Alle som har lest våre senere utgivelser har stiftet bekjentskap med Edvard Eikills pennestrøk. Eikill, født 1930 i Stavanger, med artium i Volda 1949 og tannlegeeksamen i Oslo 1953, praktiserte som tannlege frem til 1997. Historie hadde alltid vært en prioritert hobby, og da han ble pensjonist, lærte han seg norrønt. Forfatter: 

Grim - Farmannen - en historisk roman (2009) 

Korsferd (2012)


Oversetter: 

Vikingene - bedre enn sitt rykte 

Harald Hårfagre og Norges tilblivelse (2007) 

Fagerskinna 2007, 2008 (ny utgave) 

Den store sagaen om Olav den hellige (2009) 

Vår norrøne fortid

Angrvadil - sagaene om Torstein Vikingsson og Fridtjov den frøkne (2012)

Flatøybok, bd. 1-6 (2014-)


Tilbake til forfattere