facebook twitter instagram

Sigvald Grøsfjeld jr.

publisert 12/01/2017

Detailimage

Sigvald Grøsfjeld jr. er historiker og utdannet cand.philol. med hovedfag i historie fra NTNU (2001). I 2017 er Grøsfjeld aktuell med boken Sagakritikkens historie - Hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid.

Sigvald Grøsfjeld jr. er historiker og utdannet cand.philol. med hovedfag i historie fra NTNU (2001). I hovedfagsoppgaven Mitt eller ditt? En studie av eiendomsrelaterte rettssaker i Ryfylke fogderi 1616-1642 belyste han det lokale rettssystemet i Ryfylke med utgangspunkt i eiendomsrelaterte saker. Senere har han blant annet jobbet med å tilrettelegge eldre sagarelaterte historiefaglige verk og tekster for ny utgivelse. Han er i dag tilknyttet Saga Bok forlag i Stavanger som redaksjonsmedarbeider. I 2017 er Grøsfjeld aktuell med boken: 


Sagakritikkens historie
Tilbake til forfattere