NORGES VAKRESTE
HISTORIEBØKER

Ågrip

Ågrip er den første kongesagaen som er nedtegnet på norrønt i Norge og har vært kilde og inspirasjon til senere sagaer, deriblant Fagerskinna og ikke minst Snorre Sturlasons Heimskringla. Sagaen starter med Harald Hårfagre og Slaget i Hafrsfjord og avsluttes med samkongene Sigurd, Inge og Øystein. Historiene er lettleste, direkte og fengende.

Flatøybok 1-6

Det største sagaverket som noen gang er nedtegnet er for første gang i sin helhet tilgjengelig på moderne norsk. Her kan man lese om de mest kjente kongene fra vikingtid og middelalder: Harald Hårfagre, Olav Tryggvason, Olav den hellige, Harald Hardråde, Sverre Sigurdsson og Håkon Håkonsson, og mange fler

Vikingfylket Rogaland

Vikingfylket Rogaland tar for seg de mest spennende viking- og sagarelaterte stedene og severdighetene i Rogaland, fra Sokndal i sør til Haugesund i nord. Her samler vi kunnskap fra historiske og arkeologiske kilder, samt lokale sagn- og sagafortellinger som vil gi publikum ny kunnskap om hendelsene som skulle være avgjørende for Norges historie.

Handlekurv