facebook_round

I Odins tid

ISBN: 9788291640501

Boken I Odins tid - Norrøn religion i fornaldersagaene utforsker vikingtidens religion gjennom fornaldersagaene som forteller om helter, konger og vikinger i de skandinaviske land i tiden før kristningen. Mens de klassiske islendingesagaene kjennetegnes ved sin nøkterne realisme, er forn-aldersagaene preget av en sjangerblanding hvor elementer fra utenlandsk, høvisk litteratur er blandet med den norrøne gude- og heltetradisjon. Boken gir en tematisk oversikt over førkristne motiv i fornaldersagaene, og drøfter disse i forhold til andre kilder til norrøn religion. Tittelen I Odins tid er valgt fordi de fleste referansene til norrøn religion dreier seg om Odin, enten som kongelig stamfar eller krigsgud. Jotnene er andre mytiske skikkelser som spiller sentrale roller. I tradisjonen om jotnen Fornjot og hans etterkommere blir jotner opphav til norske småkonger og jarler. Her formidler fornaldersagaene en annen tradisjon enn den som kommer til uttrykk i Snorres Edda. Kvinnelige mytiske vesen som norner, diser, volver og valkyrjer er brukt som modell for flere av sagaenes kvinneskikkelser. Sagaene gir også glimt av førkristne ritualer som seid og blot.

Pris: 298,00

Til kassen


"Har man ikke før haft interesse for fornaldersagaerne, så har man det efter at have læst Gunhild Røthes bog. Som læser må man uvilkårligt sidde tilbage med en ubændig lyst til at fortsætte det gravearbejde, som Røthe har påbegyndt." - Carsten Lyngdrup Madsen, Heimskringla.no

"Denne boka (...) er svært nyttig for religionsgranskarar som vil prøve å gjera bruk av fornaldersogene. Røthe har gått gjennom heile fornaldersogekorpuset (godt over 30 soger av varierande lengd), med variantane av dei ulike sogene, og silt ut det meste som gjeld den førkristne religionen. Så har ho ordna det tematisk, i kapitla ”Odin”, ”Jotner”, ”Diser, fylgjer, hamingjer, valkyrjer og norner”, og ”Blot, hov og haug”, og i drøftinga av dette stoffet har ho samla kolossalt med både primær- og sekundærlitteratur. Mykje av stoffet er lite drøfta før, så det er mykje spennande i det." - Eldar Heide, Universitetet i Bergen


 

Boken I Odins tid - Norrøn religion i fornaldersagaene utforsker vikingtidens religion gjennom fornaldersagaene som forteller om helter, konger og vikinger i de skandinaviske land i tiden før kristningen. Mens de klassiske islendingesagaene kjennetegnes ved sin nøkterne realisme, er forn-aldersagaene preget av en sjangerblanding hvor elementer fra utenlandsk, høvisk litteratur er blandet med den norrøne gude- og heltetradisjon. Boken gir en tematisk oversikt over førkristne motiv i fornaldersagaene, og drøfter disse i forhold til andre kilder til norrøn religion. Tittelen I Odins tid er valgt fordi de fleste referansene til norrøn religion dreier seg om Odin, enten som kongelig stamfar eller krigsgud. Jotnene er andre mytiske skikkelser som spiller sentrale roller. I tradisjonen om jotnen Fornjot og hans etterkommere blir jotner opphav til norske småkonger og jarler. Her formidler fornaldersagaene en annen tradisjon enn den som kommer til uttrykk i Snorres Edda. Kvinnelige mytiske vesen som norner, diser, volver og valkyrjer er brukt som modell for flere av sagaenes kvinneskikkelser. Sagaene gir også glimt av førkristne ritualer som seid og blot.

 
     |  Tilbake til katalogen