facebook_round

Den legendariske Olavssoga

ISBN: 9788291640693

Denne Olavssoga er ei lettlesen og spennande samling av historier om Olav og samtida hans. Den gjev eit levande bilete av vikingtida, kampen om einekongemakt i Norge og brytningane mellom heiden og kristen tru. Boka gjer det mogeleg å sjå med kritisk blikk på korleis Snorre Sturlason framstiller nokre av dei same hendingane i kongesogene sine.

Pris: 99,00

Til kassen 
     |  Tilbake til katalogen