facebook_round

Slaget i Hafrsfjord UTSOLGT

ISBN: 9788291640259

Slaget i Hafrsfjord er en av grunnsøylene i historien om hvordan Norge ble til. Dette er den første detaljerte boken om slaget (ca. 872). Her kan man lese om langsiktige og kortsiktige årsaker til slaget - og om selve kampen. For første gang er detaljer fra ulike sagaverk stilt sammen til en helhet - hvor det er mulig å skimte omfanget av denne dramatiske hendelsen i Norges skapelseshistorie. Samtidig presenteres et vell av illustrasjoner, gamle og nye. Boken dokumenterer slagets betydning for Norges tilblivelse. Dette er et verk for alle i Norge som vil kjenne sine historiske røtter.

Pris: 0,00

Til kassen


Fra forfatterens forord:

Det har vært tradisjon å mene at kong Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike ved slaget i Hafrsfjord, ca. 872. Generasjon etter generasjon av norske skolebarn har fått dette inntrykket gjennom skoleverket siden 1800-tallet, i snart 200 år. Etterhvert har oppfatningen av det som skjedde i Hafrsfjorden blitt noe nyansert. I dag kan man si at slaget i Hafrsfjord var den første store milepælen i utviklingen av en norsk nasjon og et eget norsk kongerike. Slaget i Hafrsfjord var innledningen til den norske rikshistorien. Kort sagt: Hafrsfjord ble Norges fødested. 


Fremdeles regner nordmenn Hafrsfjord som deres felles opphavspunkt og det er et populært reisemål for nordmenn landet rundt, også for utlen-dinger. I den norske opphavshistorien utgjør Hafrsfjorden det første store ikonet, slik som presten Jonas Dahl uttrykte det på 1880-tallet: Norges hellige sagafjord...?


Inneholder bl.a.:

Kilder om slaget

Nordjæren og Hafrsfjord - et strategisk tyngdepunk i Norge

Harald Hårfagre og Hafrsfjord

Militære styrkeforhold

Hvem var Haralds fiender

Utløsende årsaker til slaget

Slagets gang - og mannefall

m.m.


Boken har også en egen bildekavalkade som viser slaget brukt som motiv i norsk kunsthistorie. 
     |  Tilbake til katalogen