facebook_round

Sagasyn- Norges historiske kraftlinjer

ISBN: 9788291640744

Av Torgrim Titlestad
Dette er en bok om viktigheten av “eldre” historiekunnskap for moderne demokratiske samfunn – som i dag mer og mer preges av historieløshet og hukommelsestap. Uten solide og fullstendige historiske kunnskaper dør demokratiets sjel og manipulerende politikere får større og større makt på demokratiets bekostning. Ut fra dette perspektivet har forfatteren valgt ut sentrale deler av eldre norsk historie som i dag er “glemt” både av ungdommen og av forskerne.

Pris: 199,00

Til kassen


Dette er en bok om viktigheten av “eldre” historiekunnskap for moderne demokratiske samfunn – som i dag mer og mer preges av historieløshet og hukommelsestap. Uten solide og fullstendige historiske kunnskaper dør demokratiets sjel og manipulerende politikere får større og større makt på demokratiets bekostning. Ut fra dette perspektivet har forfatteren valgt ut sentrale deler av eldre norsk historie som i dag er “glemt” både av ungdommen og av forskerne.

Her drøftes også verdien av sagaene som kilder til den gamle historien. Det leveres levende eksempler på hvordan Norges demokratiske røtter kan påvises før og under vikingtiden. Historikernes kamp om denne gamle historien avlegges også en visitt. Boken avsluttes med en grunnleggende artikkel om hva som er fundamentet for hva norsk kultur er. Utgangspunktet er at man kan lære av historien, men da må også befolkningen kjenne dens faktiske innhold fra ung alder.


Inneholder bl.a.:

• Sagaforestillinger om Norges tilblivelse

• Harald Hårfagre forsøker å samle Norge

• De utstøtte: Eirik Blodøks og Gunnhild

• Demokratiske røtter i Norge

• Sagaer og sagns troverdighet

• Hvor lenge kan historiske minner leve

• Politikkens klamme hånd over fortidens personligheter

• Hukommelsestap og historiebruk

• Hvorfor forsvant Tormod Torfæus ut av historiefaget?

• Lange linjer i norsk historie

TT-Chi15cm

Professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Torgrim Titlestad ga ut sin første bok om vikingtiden i 1995. Siden den gang har mye endret seg i synet på sagaene og tidsepoken de forteller om. Det var begynnelsen på et forskningsarbeid som siden har pågått uavbrutt. De siste 13 årene har Torgrim Titlestad vært leder for det store Torfæus-prosjektet: å oversette og publisere en norsk oversettelse av den islandske historikeren Tormod Torfæus’ norgeshistorie fra 1711, Historia Rerum Norvegicarum. Motivasjonen har hele tiden vært: Hva kan vi lære av historien? Hva er sant?

 
     |  Tilbake til katalogen